Schrijf je nu in voor het Online Congres op 12 Maart 2021

Op 12 Maart 2021 organiseert Balans en Impuls samen met haar gerenommeerde partners een baanbrekend congres waar interactie, kennisdelen en leren centraal staat. Voor professionals uit het vak is dit een niet te missen congres. Schrijf je daarom nu al in en verzeker je van een online plek op 12 Maart. 

Reddingswerkers, hulpverleners, politie en security professionals zetten zich in voor orde, veiligheid, gezondheid. Het is dankbaar om van betekenis te zijn en het verschil te kunnen maken. Echter deze hoog risico beroepen zijn ook veeleisend voor hun persoon en privéleven. In deze periode van COVID doen we in hoge mate een beroep op deze professionals. Het is belangrijk te realiseren dat ze ook naast deze periode van COVID, een loopbaangeschiedenis met zich meedragen van veeleisend werk in verschillende situaties. Tijdens dit congres is aandacht voor preventie van gezondheid en welzijn tijdens een intensief beroepsleven. Dit werk conferentie geeft aandacht aan wetenschap en praktijk.

12 Maart 2021 – Online Interactief Congres voor reddingswerkers en hulpverleners.

Programma

Ochtendprogramma: 9.00 – 12.30 uur

Centrale lezingen

 • De impact van reddingswerk/hulpverlening op gezondheid en levenstaken. Het behouden van gezondheid en privéleven in een hoog risico beroep.

Door Dr. Heilwine Bakker, GZ psycholoog NIP directeur Balans & Impuls

Zie ook haar promotie hierover: The impact of rescuework on mental health and private life tasks.

 • Preventive colleague support (trim) and quick, focused psychological support if necessary

Prof. Dr. N. Greenberg

Professor of Defence Mental Health

BM, BSc, MMedSc, FHEA, MFMLM, DOccMed, MInstLM, MEWI, MFFLM, MD, FRCPsych

King’s College London

 • Bronnen van disbalans en energie in hoog risicoberoepen. Houvast voor veerkracht en herstel.

Prof. Dr. S. Bogaerts,

Hoogleraar Forensische psychologie en Victimologie Universiteit Tilburg/ Universiteit Leuven.

De presentatie is gebaseerd op empirische studies dat we doorheen de jaren hebben uitgevoerd bij risicoberoepen: beveiligingsambtenaren, politie, mensen werkzaam in de forensische psychiatrie en rechters.

Middagprogramma: 13.30 -17.00 uur

Best Practice workshops

 • Leiding geven aan politie teams

Hans van de Haven geeft jarenlang leiding aan politie teams in de Randstad.

Met praktische voorbeelden geeft hij aan hoe ruimte te maken voor:

Hersteltijd, waardering, eigenwaarde, collegiale steun

Ook in situaties waarin dat niet lijkt te kunnen

 • Bewustzijn van stapeling van kritische incidenten; aandacht voor zelfzorg, hersteltijd en collegiale steun

Door Anne-Marie de Jong, Ambulance Witte Kruis

 • Geleerde lessen, door ervaringsdeskundigen. Wat kunnen we leren van hulpverleners die ziek zijn geworden met psychisch verzuim?

Door Dick Kleijn, leidinggevende bij de politie en ervaringsdeskundige.

 • Risico’s als gevolg van blootstelling aan stapeling van geweld

Door Alina Teplova revalidatie arts (Westeindeziekenhuis Den Haag). De stapeling van kritische incidenten op een loopbaan, met name blootstelling aan geweld, brengt ook fysieke gevolgen met zich mee. Voorbeelden zijn; cognitieve problemen, pijnklachten, maag-darmproblemen en problemen van het bewegingsapparaat. Deze klachten zijn vaak met schaamte beladen of worden genegeerd. Een valkuil kan zijn dat klachten te veel benaderd worden vanuit psychische problematiek en de fysieke gevolgen worden onderschat. In de workshop is aandacht voor preventie en effectieve diagnose stelling.

 • Battles of the intrinsic war: diagnostic aspects of PTSS, depression and suicidal behavior among veterans

Door Dr. Sharon Galor Balans & Impuls.

Preventieve aanbevelingen voor opstapellende traumatische stress die van toepassing zijn op reddingwerkers.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen zijn variabelen in deze populatiegroep gevonden. Enkele van deze variabelen worden in deze workshop besproken. Verder worden ook mogelijke risico’s voor suïcidaal gedrag besproken. De enige mogelijkheid die er is om onze reddingswerkers beter van dienst te zijn, is door deze unieke diagnostische variabelen te herkennen. Daarbij kunnen we goede en effectieve preventie-instrumenten ontwikkelen, de nauwkeurigheid van de diagnose verhogen en geschikte therapeutische strategieën implementeren.

 • Aandacht voor levenstaken, om gezondheid te onderhouden

Door Richard van Holsteijn Trouble shooter Balans & Impuls.

Persoonlijke effectiviteit in levenstaken prive kan een beschermende werking hebben tegen de impact van het werk. Maar het kan moeilijk zijn aandacht en zorg te besteden aan de levenstaken prive. Het is een valkuil om het priveleven op te offeren voor de hoge eisen van het werk. Hoe kan je dit negatieve proces voorkomen?

 • Het belang van tijdig zorg op maat voor zorgprofessionals in tijden met en zonder corona

Door Geraldine Schutten, zorgmanager FocusKliniek en Kortverblijf HMC.

De zorgzwaarte voor zorgprofessionals is de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarnaast werden we in maart geconfronteerd met de gevolgen van de corona uitbraak.
Veel factoren, zowel privé als in het werk zelf, kunnen maken dat zorgmedewerkers uit balans raken.
Hoe ga je daarmee om als manager en welke tools heb om je medewerker in balans te houden?
Het tijdig inspelen op situaties kan soms het verschil maken tussen uitvallen of op de been blijven.

Deelnemers kunnen een keus maken uit twee workshops van:

13.30-15.00 uur en 15.30-17.00 uur

Bestel hier je ticket(s)

Voor het congres is accreditatie aangevraagd voor de volgende verenigingen.

 • FGzPt
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • NIP A&O | A&G
 • Sociale Geneeskunde (AbSg)
 • LV POH-GGZ
 • Registerplein Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk, Register Sociaal Werkers
 • NVvA

Bij de volgende verenigingen is de accreditatie toegekend en het congres gepubliceerd op de verenigingswebsite:

 • FGzPt (7 punten)
 • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (6 punten)
 • LV POH-GGZ (6 punten)
 • Registerplein Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk en Register Sociaal Werkers (6 punten)
 • NVvA (3 punten)
 • ABSG (6 punten)
 • NIP A&O

Vermeld bij aanmelding de naam waaronder u bij de beroepsvereniging staat ingeschreven en uw BIG registratie (indien aan de orde); dat bevordert een snelle toekenning van punten. Bij de NVvA moet u zelf uw punten opvoeren.

Na afloop van het congres krijgt iedere deelnemer een bewijs van deelname toegestuurd.

Congres ‘Onderhouden en behouden van mentale gezondheid en welzijn in veeleisende beroepen van reddingswerk en hulpverlening’

Op 12 maart 2021 plannen we een congres over het thema van het onderzoek ‘Onderhouden en behouden van mentale gezondheid en welzijn in veeleisende beroepen van reddingswerk en hulpverlening.’  De ochtend zal bestaan uit nationale en internationale presentaties en de middag uit ‘best practice workshops’.

Alle informatie, ook in het Engels, vind je in de congresflyer (download PDF).

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Boordevol nieuws en events! Verschijnt 4x per jaar

schrijf me in

TEST NU JE BALANS ONLINE

Hoe is jouw balans in werk en vrije tijd, inspanning en ontspanning?

test jezelf

Test: HOE VITAAL IS JE ORGANISATIE?

Een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers

doe de test

TRAFFIC LIGHT TOOL APP

Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven

naar de site