Werkgeversinformatie

Meer informatie voor werkgevers

Mentale conditie in coronatijd
Voor medewerkers en leidinggevenden

Organisaties, leidinggevenden en medewerkers, werken in een langdurig intensieve tijd vanwege corona. Natuurlijke bronnen van ontspanning, werkritme, steun, elkaar treffen zijn weggevallen of beperkt. Veel contacten lopen online en het persoonlijke dagritme is niet meer wat het was. Er kunnen zorgen zijn over besmetting en zorgen over eigen gezondheid en die van dierbaren. Ook kan er onzekerheid zijn over de eigen baan en inkomen.

In deze onzekere situatie is het belangrijk om elkaar praktisch houvast te bieden om mentale conditie te onderhouden. Balans & Impuls heeft ruim 24 jaar ervaring met het bieden van praktisch psychologisch houvast in (langdurige) veeleisende situaties. In deze flyer wordt een kort overzicht gegeven wat we kunnen betekenen in deze coronatijd. Er volgt altijd een offerte op maat.

Het betreft online workshops voor leidinggevenden gericht op houvast in een veeleisende tijd. Daarnaast zijn er ook online workshops voor medewerkers opgenomen. Er zijn ook suggesties opgenomen voor zelfstandig online houvast. Verder worden er mentale support wandelingen aangeboden.

Doelstelling

Het is de wens om praktische psychologische handvatten en inzichten aan leidinggevende en medewerkers aan te reiken om hun medewerkers en teams bij te staan. Het is de bedoeling in deze intensieve tijd van onzekerheid houvast te geven in het bewaren en onderhouden van mentale conditie. Daarin is aandacht voor de leidinggevende, medewerker en het team. De doelgroep leidinggevenden en medewerkers, krijgen in afzonderlijke workshops ieder hun eigen handvatten.

Werkwijze

Er wordt in deze situatie creatief en pragmatisch ingespeeld op de behoefte van leidinggevenden en medewerkers. Voor de kwaliteit van de online steun wordt aan een groep van maximaal 8 personen, online workshops geboden van 2 x 2 uur. De workshops hebben een interactief karakter. Er is tussen de beide workshops een periode van 2 a 3 weken, waarin ze het geleerde kunnen toepassen. Er wordt gewerkt met collegiale buddy support om met de handvatten aan de slag te gaan.

Deze korte workshops vinden online plaats.

Inhoudelijke achtergrond

De inzichten en tools komen voort uit ruim 24 jaar ervaring in het werk als psycholoog in samenwerking met mensen en bedrijven in veeleisende prive en werksituaties. Deze zijn terug te vinden in diverse artikelen en wetenschappelijke publicaties van dr. Heilwine Bakker waaronder de boeken; Jezelf besturen, Weerbaarheid voor reddingswerkers, Hoe mensen werken, een praktijkgids voor leidinggevenden. En de promotiebundel van 18 maart 2020, getiteld; The impact of rescuework on mental health and private life tasks. Zie voor een overzicht van publicaties www.balans-en-impuls.nl

1) Korte training; 2 x 2 uur online

Doelgroep leidinggevenden
Workshops: Leiding geven in een veeleisende/intensieve tijd

Workshop 1: (duur 2 uur)

 • Omgaan met een langdurig veeleisende situatie
 • Alertheid op behouden van zelfsturing/ voorkomen van langdurig omgeving gestuurd gedrag door persoon of groep
 • Basishandvatten voor leiding geven in een veeleisende tijd waaronder; ritme, hersteltijd, energiebronnen, steun, rugdekking, invloed/controle
 • Versterken van weerbaarheid; stoplicht handvat voor persoon en groep

Workshop 2: (duur 2 uur)

 • Vervolg; toepassen van stoplicht handvat voor persoon en groep
 • Vervolg: basishandvatten voor leiding geven in een veeleisende tijd
 • Hardy leadership: “wat hebben we kunnen betekenen”, geven van hoop en perspectief
 • ]Versterken van professioneel zelfvertrouwen

Doelgroep medewerkers
Workshops: Werken in een veeleisende/intensieve tijd

Workshop 1: (duur 2 uur)

 • Herkennen van stress signalen en tijdig bijsturen naar evenwicht; stoplicht handvat
 • Versterken van energiebronnen
 • Zelfsturing behouden in tijden van druk
 • Omgaan met een langdurig veeleisende situatie; ritme, hersteltijd, onderlinge steun

Workshop 2: (duur 2 uur)

 • Professioneel zelfvertrouwen
 • Collegiale support / op maat groepstoplicht
 • Wat heb ik kunnen betekenen (hoe klein ook)

Werkwijze

In de huidige intensieve context is ervoor gekozen te richten op twee korte workshops van elk twee uur, gericht op het bieden van praktische tools. De korte workshops zijn interactief en er is veel aandacht voor de eigen situatie. Deelnemers vormen “buddy-paren” om samen de handvatten te trainen.

2) Zelfstandig leren

Zowel leidinggevenden als medewerkers kunnen volledig zelfstandig en op hun eigen moment, de handvatten leren en oefenen.
Zie daarvoor www.balans-en-impuls-online.nl

Het betreft hanteren van een langdurig veeleisende situatie.

Een overzicht van de kosten:

Workshop

 • Workshop online (tijdsbesteding 4 uur) met begeleiding: Eur 195,- (2 contact momenten van 20 min.)
 • Zelfstandig (zonder begeleiding): Eur 95,-

Training

 • Training online (4 dagdelen), zelfstandig zonder begeleiding: Eur 295,-
 • Training online (4 dagdelen), met begeleiding ( 4 contactmomenten van 20 min.): Eur 575,-

App: Traffic light tool

De traffic light tool app, is vijf jaar in samenwerking met de TU Delft en reddingswerkers ontwikkeld. De tool is gericht op het onderhouden van mentale conditie in veel eisend werk. De kosten hiervan zijn Eur 5,95 voor onbeperkt gebruik. Middels een inlogcode kan een organisatie deze ook toegankelijk maken voor eigen medewerkers.
www.trafficlighttool.eu

3) Mentale support wandeling

In deze coronatijd missen veel mensen persoonlijke steun en meeleven. Uit onderzoek is bekend dat juist deze steun houvast geeft om een moeilijke tijd te dragen. Daarom organiseert Balans & Impuls mentale support wandelingen onder leiding van een trainer/ trouble shooter. Naast het uitwisselen van onderlinge ervaringen en tips voor deze tijd, worden naar behoefte handvatten getraind in mentale conditie. Het is mogelijk als individu of als groep in te schrijven. De wandelingen vinden plaats in regio Den Haag, maar kunnen op verzoek ook elders plaats vinden.

Meer informatie?
Leg contact met Balans & Impuls
T: 070-392 22 61

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Boordevol nieuws en events! Verschijnt 4x per jaar

schrijf me in

TEST NU JE BALANS ONLINE

Hoe is jouw balans in werk en vrije tijd, inspanning en ontspanning?

test jezelf

Test: HOE VITAAL IS JE ORGANISATIE?

Een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers

doe de test

TRAFFIC LIGHT TOOL APP

Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven

naar de site