Test uw balans - Balans & Impuls

Test uw balans

De 'Balans test' is een psychologisch instrument ontwikkeld om het evenwicht tussen stressbronnen en energiebronnen in het leven van een individu te meten. 

€ 24,50
€ 29,65 incl. btw

Omschrijving

Deze test is van onschatbare waarde voor zowel preventieve als curatieve psychologische begeleiding, omdat het helpt bij het identificeren van potentiële onevenwichtigheden die kunnen leiden tot verminderde vitaliteit en psychische klachten op de lange termijn.

De kern van de Balans Test ligt in het begrip dat een overmaat aan stressbronnen ten opzichte van energiebronnen schadelijk kan zijn voor het welzijn van een persoon. Het proces van stress kan iemand meeslepen in een neerwaartse spiraal van negatieve prikkels, wat kan resulteren in een focus op moeilijke taken, tegenslagen, overweldigende werkdruk en een afname van ervaren persoonlijke effectiviteit. De Balans Test helpt individuen om deze valkuilen te vermijden door hen bewust te maken van hun energiebronnen en beschermende factoren, die fungeren als buffers tegen de impact van stress.

In psychologische begeleiding is de Balans Test een essentieel instrument om de aandacht te richten op het cultiveren en ervaren van energiebronnen. Het biedt begeleiders de mogelijkheid om samen met individuen te werken aan het behouden van een gezonde balans tussen stress en energie, waardoor persoonlijke zelfsturing, aandacht voor eigen wensen en behoeften en zelfregulatie worden gestimuleerd. De Balans Test is daarmee een waardevol hulpmiddel om welzijn te bevorderen en de veerkracht van individuen te versterken in een veeleisende werkomgeving.

Website laten maken door Dotsimpel