De visie en aanpak van Balans & Impuls

Visie en aanpak

Visie en aanpak

Balans & Impuls is sinds 1997 een landelijk opererend psychologisch trainings- en adviesbureau. We bieden werkgevers en medewerkers praktische handvatten en vaardigheden om mentaal weerbaar en gezond te functioneren. Het is de bedoeling levenstaken op het werk en thuis weer te kunnen hanteren. Bij verzuim als gevolg van psychische klachten helpen we met herstel en reïntegratie.

Verder geven we teamcoaching, trainingen “Jezelf besturen” en “Mensgericht management”. Een belangrijk uitgangspunt is dat met grondige diagnostiek de persoonlijke gebruiksaanwijzing in kaart wordt gebracht. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt, of het nu gaat om een persoon of groep. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen.

Mensen en groepen kunnen scheefgroeien door onjuist gebruik of verwaarlozing van de persoonlijke gebruiksaanwijzing. Vermoeidheid, somberheid, ergernissen, teleurstellingen zijn het gevolg. Soms worden doelen en wensen nagestreefd die niet (meer) haalbaar zijn. Het eigen zelfbeeld kan afwijken van de innerlijke mogelijkheden. Het in kaart brengen van de gebruiksaanwijzing geeft hier antwoord op. De aanpak van Balans & Impuls is duidelijk en praktisch. Scheefgroei wordt bijgesteld in doorgroei, binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden.

Behandelaanbod

Psychologen binnen Balans & Impuls zijn geschoold in:

  • Psychodrama
  • School van imaginatie
  • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken
  • Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek
  • Acceptence en Commitment Therapie (ACT)
  • Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR)
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Meer info? Mail ons!

Downloads
Voor informatie over onze kwaliteit, onze werkwijze, samenwerkingsverbanden, vergoedingen, wachttijden en E-health, zie onderstaande documenten:

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel