De visie en aanpak van Balans & Impuls

Visie en aanpak

Visie en aanpak

Balans & Impuls is sinds 1997 een landelijk opererend psychologisch trainings- en adviesbureau. We bieden werkgevers en medewerkers praktische handvatten en vaardigheden om mentaal weerbaar en gezond te functioneren. Het is de bedoeling levenstaken op het werk en thuis weer te kunnen hanteren. Bij verzuim als gevolg van psychische klachten helpen we met herstel en reïntegratie.

Verder geven we teamcoaching, trainingen “Jezelf besturen” en “Mensgericht management”. Een belangrijk uitgangspunt is dat met grondige diagnostiek de persoonlijke gebruiksaanwijzing in kaart wordt gebracht. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt, of het nu gaat om een persoon of groep. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen.

Mensen en groepen kunnen scheefgroeien door onjuist gebruik of verwaarlozing van de persoonlijke gebruiksaanwijzing. Vermoeidheid, somberheid, ergernissen, teleurstellingen zijn het gevolg. Soms worden doelen en wensen nagestreefd die niet (meer) haalbaar zijn. Het eigen zelfbeeld kan afwijken van de innerlijke mogelijkheden. Het in kaart brengen van de gebruiksaanwijzing geeft hier antwoord op. De aanpak van Balans & Impuls is duidelijk en praktisch. Scheefgroei wordt bijgesteld in doorgroei, binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden.

Behandelaanbod

Psychologen binnen Balans & Impuls zijn geschoold in:

Psychodrama

Psychodrama is een vorm van therapie waarbij problemen worden onderzocht en uitgewerkt. Situaties uit het verleden, heden of toekomst worden in het nu uitgespeeld onder supervisie van een psycholoog. De uit te spelen situaties hebben betrekking op werkelijke situaties of de innerlijke dynamiek. Er wordt symbolisch gebruik gemaakt van verschillende objecten in de ruimte.

School van imaginatie

De taal van de psyche bestaat uit beelden. Innerlijk beeld en gedrag zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veranderingen in het beeld beïnvloeden gedrag in alle aspecten: de perceptie, de emotie, het denken, de lichamelijke processen en het concrete gedrag. Middels eenvoudige oefeningen, suggesties en materialen om je verbeelding te benutten versterken we je draagkracht en veerkracht.

Oplossingsgerichte gesprekstechnieken

De oplossingsgerichte gesprekstechnieken richten zich op het heden en de toekomst. Het gaat met name om welke veranderingen je wenst in plaats van de klachten die je ervaart en de analyse hiervan. Waar wil je naar toewerken? Hier werken we aan middels bijvoorbeeld het in kaart brengen van de doelen.

Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek

Middels dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek kijken we naar onveranderlijke persoonseigenschappen, hoe je omgaat met oplopende druk en wat op het moment van afname de verhouding is tussen draaglast/draagkracht. Er wordt gekeken hoe je constitutie zich verhoudt ten opzichte van de regulatie en hoe dat zich uit.

Acceptence en Commitment Therapie (ACT)

ACT helpt om op een andere manier om te gaan met problemen in het dagelijks leven. Het gaat over het accepteren van je gevoel en emoties en het leren afstand nemen van je gedachten. Daarnaast leer je wat je echt belangrijk vindt (in je leven) en leer je hier naar handelen.

Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden aan herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Een belangrijk deel betreft het "verzwakken" van nara gebeurtenissen. Hierbij denk je aan de betreffende herinnering en maakt de behandelaar gedurende 20 à 30 seconden met zijn vingers horizontale bewegingen voor je ogen. Je volgt de vingers met je ogen.

Vervolgens adem je rustig een keer in en uit en meldt je wat je ervaart. Deze procedure herhaalt zich totdat de herinnering "verzwakt" is.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

CGT is een methode waarin je beter leert omgaan met je negatieve gedachten, gevoelens en de impact op je gedrag (op basis van een gebeurtenis). Een voorbeeld is het gebruik maken van een schema om te onderzoeken hoe het een tot het ander leidt.

Meer info? Mail ons!

Downloads
Voor informatie over onze kwaliteit, onze werkwijze, samenwerkingsverbanden, vergoedingen, wachttijden en E-health, zie onderstaande documenten:

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel