Visie en aanpak

Duidelijk • Confronterend • Resultaatgericht

Visie en aanpak

Balans & Impuls is sinds 1997 een landelijk opererend psychologisch trainings- en adviesbureau. We bieden werkgevers en medewerkers praktische handvatten en vaardigheden om mentaal weerbaar en gezond te functioneren. Het is de bedoeling levenstaken op het werk en thuis weer te kunnen hanteren. Bij verzuim als gevolg van psychische klachten helpen we met herstel en reïntegratie.

Verder geven we teamcoaching, trainingen “Jezelf besturen” en “Mensgericht management”. Een belangrijk uitgangspunt is dat met grondige diagnostiek de persoonlijke gebruiksaanwijzing in kaart wordt gebracht. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt, of het nu gaat om een persoon of groep. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen.

Mensen en groepen kunnen scheefgroeien door onjuist gebruik of verwaarlozing van de persoonlijke gebruiksaanwijzing. Vermoeidheid, somberheid, ergernissen, teleurstellingen zijn het gevolg. Soms worden doelen en wensen nagestreefd die niet (meer) haalbaar zijn. Het eigen zelfbeeld kan afwijken van de innerlijke mogelijkheden. Het in kaart brengen van de gebruiksaanwijzing geeft hier antwoord op. De aanpak van Balans & Impuls is duidelijk en praktisch. Scheefgroei wordt bijgesteld in doorgroei, binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden.

Meer info? Mail ons!

Downloads
Voor informatie over onze kwaliteit, onze werkwijze, samenwerkingsverbanden, vergoedingen, wachttijden en E-health, zie onderstaande documenten:

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Boordevol nieuws en events! Verschijnt 4x per jaar

schrijf me in

TEST NU JE BALANS ONLINE

Hoe is jouw balans in werk en vrije tijd, inspanning en ontspanning?

test jezelf

Test: HOE VITAAL IS JE ORGANISATIE?

Een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers

doe de test

TRAFFIC LIGHT TOOL APP

Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven

naar de site