Persoonlijke training Intensief - Balans & Impuls

Persoonlijke training Intensief

Persoonlijke training intensief

Balans & Impuls intensief is speciaal ontwikkeld voor mensen met ernstige psychische problematiek, die graag houvast willen om de levenstaken in werk, persoon- en privéleven weer te kunnen dragen. Het gaat dan om problemen als depressie, angsten, uitputting, PTSS, rouw en leren hanteren van ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer mensen onder psychische klachten lijden, brengt dat ook veel andere problemen met zich mee. Denk hierbij aan werkproblemen, relatieproblemen, moeilijkheden in het managen van het gezin en knelpunten in financiën. In het traject van Balans & Impuls intensief worden deze doelgericht aangepakt in een multidisciplinair team. Deze bestaat uit een psycholoog, medisch specialist en indien nodig een trouble-shooter.

Een belangrijk uitgangspunt is dat door grondige diagnostiek de persoonlijke gebruiksaanwijzing in kaart wordt gebracht. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt en dit kan voor zowel een persoon of groep. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen. Helderheid wordt gegeven over wanneer herstel en leerbaarheid mogelijk is, maar ook waar grenzen liggen en mentale kwetsbaarheden geaccepteerd moeten worden. De klant krijgt via praktisch psychologische training houvast en tools, leert problematiek te hanteren en sterk in het leven te staan. Er wordt gericht gewerkt aan het versterken van persoonlijke kracht en weerbaarheid.

In het traject wordt nauw samengewerkt met de eigen steunpunten zoals gezin en vrienden. Wanneer deze er niet of onvoldoende aanwezig zijn, wordt gezocht naar mogelijkheden dit op te bouwen. Daarnaast wordt een effectief functioneren in werk in een goed passende werkomgeving gezien als een belangrijke bijdrage aan herstel. Hierin wordt nauw samengewerkt met bedrijfsarts en leidinggevende.

Het is de inzet van Balans & Impuls dat iedere betrokkene leert van de situatie, zowel de klant, leidinggevende als thuis. Effectstudies laten zien dat duurzaam herstel en gezond functioneren zo wordt bevorderd.

Mensen, groepen en gezinnen kunnen scheefgroeien door onjuist gebruik of verwaarlozing van de persoonlijke gebruiksaanwijzing. Vermoeidheid, somberheid, verdriet, ergernissen, teleurstellingen zijn het gevolg. Soms worden doelen en wensen nagestreefd die niet (meer) haalbaar zijn. Het eigen zelfbeeld kan afwijken van de werkelijke innerlijke mogelijkheden. Het in kaart brengen van de gebruiksaanwijzing geeft hier antwoord op. De aanpak van Balans & Impuls is duidelijk en praktisch. Scheefgroei wordt bijgesteld in doorgroei binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden.

De aanpak van Balans & Impuls Intensief komt terug in de volgende activiteiten:

Persoonlijke training kort intensief
Voor ernstige problematiek, waarbij de leerwens en persoonlijke mogelijkheden er zijn om via een kort traject praktisch houvast te krijgen de problematiek te hanteren en door psychologische training weer effectief te functioneren in werk en levenstaken. Deze bestaat uit 12-15 uur en een consult van een medisch specialist.

Persoonlijke training intensief
Voor eenmalige ernstige psychische problematiek of klachten periodes. Privé en werkpeilers onder het leven zijn positief aanwezig. De inzet van hulp is een consult bij medisch specialist echter de nadruk ligt op psychologische training die uit gemiddeld 20 uur bestaat.

Persoonlijke training extra intensief
Ernstige problematiek, die een effectief functioneren in werk en levenstaken belemmerd. Er zijn wel enkele peilers privé en op het werk om op terug te vallen. Hier wordt gecombineerde hulp door psycholoog (gemiddeld 20-25 uur), troubleshooter en medisch specialist geboden.

Persoonlijke training zeer intensief
Chronische klinische problematiek en multi probleem problematiek, bedoeld om opname te voorkomen en thuissituatie te stabiliseren. De hulp vindt plaats door intensieve samenwerking in een multidisciplinair team. Gewerkt wordt aan herstel van problematiek en reïntegratie in levenstaken en werk. De hulp in dit traject vindt altijd plaats in een multidisciplinair team van medisch specialist (gemiddeld 15 uur), psycholoog (gemiddeld 25-30 uur) en trouble shooter (gemiddeld 45 uur).

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel