Selectie en doorstroom onderzoek - Balans & Impuls

Selectief onderzoek

Introductie

Balans & Impuls Selectief kun je inzetten bij:
• selectie van nieuw personeel;
• doorstroom van medewerkers;
• potentieelbepaling in het kader van loopbaanontwikkeling;
• reorganisatievraagstukken;
• loopbaanadvies.

Balans & Impuls Selectief is onderdeel van Balans & Impuls, een sinds 1997 bestaand landelijk opererend psychologisch advies- en trainingsbureau. De expertise van Balans & Impuls ligt in grondige diagnostiek en begeleiding bij persoonlijke (functionerings-)vraagstukken. De diagnostiek brengt de gebruiksaanwijzing en mogelijkheden van een persoon in kaart. Het geeft goed zicht op de wijze waarop de persoon omgaat met zichzelf en de omgeving. Bij selectie van personeel en loopbaanoriëntatie blijkt het eveneens van belang rekening te houden met de persoonlijke gebruiksaanwijzing. Het geeft op transparante en grondige wijze zicht op best passende werkcontext en risicogebieden. Balans & Impuls Selectief zet haar expertise in voor een helder advies voor loopbaanrichting of een scherpe selectie van persoonlijk potentieel.

Visie

Onderscheidend in onze werkwijze is dat wij verder kijken dan het beeld van competenties en zelfpresentatie. Wij doorgronden met onze diagnostiek- en interviewmethode de persoonlijkheidsstructuur, ofwel het ‘binnenwerk’ van de persoon. Hierdoor kijken we als het ware áchter de schermen van het toneel. De matroesjka-pop staat dan ook symbool voor onze werkwijze, waarin wij verder kijken dan de ‘buitenkant’ van de persoon en de meerdere lagen van de persoonlijkheid in kaart weten te brengen.

Een voorbeeld: Een persoon die voor selectie van een leidinggevende functie komt, kan in een praktijksituatie en vragenlijsten een passende houding aannemen. Men ziet eigenschappen als extraversie, overtuigingskracht en een sterke zelfpresentatie. Betrokkene wordt op competenties, afgaand op de ‘buitenkant’ van de persoon, als geschikt beoordeeld.
Wanneer we echter kijken naar grondpatronen in gedragingen en innerlijke mechanismen van de persoon, zien we een ander beeld. Dan zien we in dit geval bijvoorbeeld dat het gedrag en zelfpresentatie/zelfbeeld niet past bij de natuurlijke aanleg, die juist introversie en volgzaamheid laat zien. Hoe verder de zelfpresentatie afligt van de innerlijke aanleg, hoe meer een persoon zich (soms onbewust) forceert in een bepaalde rol of functie. Dit kan een tijd goed gaan, maar brengt een groot risico met zich mee tot uitval of disfunctioneren.
Personen functioneren het best, wanneer zij vanuit hun innerlijke kwaliteiten en aanleg werken. Het is lastig voor zowel de persoon zelf als de omgeving om zicht te krijgen op de dieperliggende persoonskenmerken. Balans & Impuls Selectief geeft dan ook niet alleen advies over passende functie, werkcontext en risicogebieden. In onze advisering geven we als het ware een persoonlijke gebruiksaanwijzing. Het betekent onder meer dat we adviezen geven in zelfsturing voor de medewerker en raad voor aansturing door een leidinggevende.

Aanpak

De kracht van onze werkwijze en aanpak is samen te vatten in:
• de focus op grondpatronen in levensgeschiedenis, persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten
• het onderscheid tussen innerlijk en uiterlijk functioneren
• een scherpe blik naar de binnenkant van de persoon
• helder zicht op passende werkcontext, functie en risicogebieden
• advies voor medewerker in zelfsturing en/of loopbaan
• advies voor leidinggevende in aansturing

Vorm en inhoud

Afhankelijk van de zwaarte van je vraagstuk, kun je kiezen uit meerdere vormen;

Een beknopte versie:
• een interview naar grondpatronen in levensgeschiedenis
• capaciteitentesten
• een beknopt persoonlijkheidsonderzoek
• een adviesgesprek met betrokkene
• een korte rapportage

Een uitgebreidere versie:
• een interview naar grondpatronen in levensgeschiedenis
• capaciteitentesten
• een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek
• een praktijkopdracht, met input van de opdrachtgever over een kritieke situatie in het werk
• een adviesgesprek met betrokkene
• een uitgebreide rapportage
• een ronde-tafel-adviesgesprek met betrokkene en opdrachtgever (leidinggevende en/of P&O)

Afhankelijk van de vraagstelling worden vorm, inhoud en tarieven nader gespecificeerd. Voor een indicatie van de kosten kun je ons tarievenoverzicht opvragen.

Duur van het onderzoek

Binnen vijf werkdagen na aanmelding wordt betrokkene bij ons uitgenodigd voor het onderzoek. De beknopte versie neemt ruim een dagdeel in beslag en de uitgebreide versie een gehele dag. Binnen een week na afronding van het onderzoek ontvangt de opdrachtgever, mits betrokkene hiertoe toestemming geeft, de adviesrapportage. Het eventuele ronde-tafel-adviesgesprek vindt binnen anderhalve week plaats.

Resultaat

Het resultaat is de juiste persoon op de juiste plek. Het kritische en grondige karakter van onze werkwijze, zorgt ervoor dat persoonlijke aanleg en kwaliteiten in de juiste bodem tot optimale groei komen. Daarbij is met onze adviesrapportage een heldere gebruiksaanwijzing voor handen. Betrokkene, leidinggevende en organisatie zullen hier langdurig profijt van hebben.

Coaching

Een onderzoek van Balans & Impuls Selectief kan gecombineerd worden met een aantal individuele coaching sessies. In de coaching vormt de persoonlijke gebruiksaanwijzing, zoals die uit het onderzoek naar voren komt, de leidraad. Op praktische en doelgerichte wijze wordt gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van vaardigheden op het gebied van zelfsturing. Thema’s die hierbij aan bod kunnen komen, betreffen bijvoorbeeld effectieve communicatie, leidinggeven, versterken van zelfvertrouwen en het maken van keuzes.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Balans & Impuls Selectief werkt conform de richtlijnen van het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel