Tips in post-coronatijd - Balans & Impuls

Tips in post-coronatijd

11 tips voor onderhouden van mentale conditie en werk-privé balans

#1 Zorg dat ieder een duidelijke rol en taak heeft
Een duidelijke taak en hoe te handelen, geeft houvast en controle in een moeilijke tijd. En controle en invloed geven rust. Geef medewerkers mee dat ieder teamlid zo bijdraagt aan het grote geheel. Zorg ervoor dat medewerkers zich niet druk hoeven te maken over de algehele organisatie. Dan lekt hun energie weg naar details en dat veroorzaakt onnodig onrust.

#2 Zorg voor taakgerichte ‘coping’
Het is niet verstandig emotiegerichte coping (coping = omgaan met) te stimuleren in druk of crisissituaties. Emotiegerichte coping is een minder actieve benadering van een probleem of situatie, meer gericht op (het verminderen van) de gedachten en emoties die erdoor worden oproepen. Dat kan wanneer de veiligheid en rust is weergekeerd. Leer medewerkers de focus te houden op hun taak. Het betekent ook niet kijken, luisteren of voelen van nare/moeilijke details. In waarneming alleen focus houden op de eigen taak. 

#3 Samen
Versterk ‘we staan er samen voor’ en benoem waar de groep sterk in is. Samen is een belangrijke beschermer tegen de druk van buiten.

#4 Stimuleer rolscheiding en rolgedrag
Het is een belangrijke bescherming om in de rol te blijven van dat moment. Dus niet parallel het nieuws volgen of contact onderhouden met de thuissituatie. Het geldt andersom ook, in de thuissituatie niet zorgen blijven maken over collega’s of patiënten/het werk. Blijf in de rol die je op dat moment hebt en laat ze niet door elkaar heen lopen.

#5 Zorg voor hersteltijd: ’oases’
Een langdurig intensieve situatie is draaglijk door het plannen van hersteltijd in een vast ritme. Zorg op het werk en thuis voor ‘oases’: positieve plekken voor rust en ontspanning. De druk kan hoog zijn om pauzes over te slaan, maar dan is het risico hoog op uitval en fouten. Het is verstandig na elk 1,5 uur inspanning een pauze te nemen, op een positieve plek waar de stressbronnen zoveel mogelijk afwezig zijn.

#6 Zorg dat het vermogen zich te ontspannen intact blijft
Zorg dat de groep en medewerkers het vermogen behouden zich te kunnen ontspannen. Wanneer het vermogen zich te ontspannen wordt afgeleerd, is er het risico op gezondheidsklachten zoals slecht slapen, voortdurend piekeren, emotionaliteit of afgevlakt robotachtig gedrag. U kunt dit stimuleren door hersteltijd op het werk te bewaken en momenten te plannen om samen in onderling gesprek ‘te luchten’.

#7 Focus op wat goed gedaan is en men heeft kunnen betekenen
In een situatie van druk of crises, is wat je kan betekenen vaak klein in verhouding tot de nood en het leed om je heen. Focus als leider en medewerker, op wat je wél hebt kunnen betekenen, hoe klein ook. Het voorkomt gevoelens van moedeloosheid en machteloosheid.

#8 Zorg voor waardering
Wanneer de druk of crises overweldigend is en de invloed klein, kan dit ten koste gaan van het zelfvertrouwen. Spreek daarom waardering uit, wat de medewerker en groep heeft kunnen betekenen, hoe klein ook.

#9 Grijp in en disciplineer bij afreageren van spanningen op elkaar
Situaties van hoge druk en crises vragen krachtig, disciplinerend leiderschap. Grijp in en stuur bij wanneer medewerkers spanningen op elkaar afreageren. Dergelijke situaties zijn vatbaar voor pesterijen, stuur dit direct bij. En zorg voor een constructieve manier om spanningen en frustraties te luchten, op het moment als er weer veiligheid is/of een tijdelijk rustmoment.

#10 Maak onderscheid in overleggen wanneer de communicatiestijl ‘commando-gericht’ is en wanneer er gelegenheid is van uit meer rust bij te praten
Het is voor medewerkers prettig duidelijk te weten, wanneer er leiding in ‘commando-stijl’ is en wanneer er gelegenheid is voor meer rustige afstemming en vragen. Wanneer dit niet duidelijk is kunnen medewerkers zich niet gehoord en begrepen voelen.

#11 Hou open ‘wanneer het voorbij is’
In veel situaties van hoge druk of nood, is het onduidelijk wanneer ‘het voorbij is’. Het is beter geen eindstreep te noemen. Mensen hebben dan de neiging vlak voor of vlak na de eindstreep de moed te laten zinken. Zeg liever ‘ooit is het voorbij, wanneer weten we niet’.

We helpen u graag
Heeft u behoefte aan praktische handvatten voor een gezonde balans tussen leven en werk? Neem dan contact met ons op via 070-392 22 61 of stuur een mail.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel