Arbeidsreïntegratie overleg met Balans & Impuls

Reïntegratie-overleg

Waarom een overleg?

Er zijn bij arbeidsreïntegratie verschillende spelers betrokken. Daarom is onderlinge afstemming en communicatie van wezenlijk belang. De leidinggevende, personeelsfunctionaris, bedrijfsarts, werknemer en psycholoog van Balans & Impuls zijn allen betrokken bij het herstel van de werknemer en gebaat bij een gezamenlijke doelgerichte aanpak.

Werkwijze en agenda

Wanneer de werknemer voldoende is hersteld en kan starten met arbeidsreïntegratie organiseert Balans & Impuls daarom een “ronde tafel overleg”. Hierbij zijn de werknemer, de bedrijfsarts en leidinggevende en/of personeelsfunctionaris en psycholoog van Balans & Impuls aanwezig. Het doel van dit overleg is de arbeidsreïntegratie voor te bereiden en te zorgen voor terugkoppeling van de persoonlijke training. Wanneer Balans & Impuls wordt ingeschakeld bij arbeidsreïntegratie van een medewerker die al loopt, speelt ze in op deze ontwikkeling. Verder is de insteek van het overleg dat zowel werknemer als werkgever kunnen leren van het ziekteverzuim. De werkgever draagt zorg voor verslaglegging van het overleg.

In het overleg komen de volgende punten naar voren:

• Terugblik; wat zijn bronnen die ziekteverzuim hebben uitgelokt in de persoon en werksituatie? Wat kunnen we van het ziekteverzuim leren zowel voor de werksituatie als de betreffende medewerker?
• Vooruitblik; wat is een goede start in arbeidstherapeutisch werk? Welke werkzaamheden sluiten het beste aan bij de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen? Welke voorwaarden zijn nodig om herstel en terugkeer in het werk te bevorderen?
• Maken van afspraken

Deze overleggen geven onderlinge afstemming en een doelgerichte aanpak van de arbeidsreïntegratie. Het geeft tevens de werkgever en werknemer handvatten om te voldoen aan hun plichten volgens “de Wet Poortwachter”. Meestal vindt een dergelijk overleg een keer plaats. De vindt plaats bij de start van de reïntegratie van de persoonlijke training.

Wat is de rol van Balans & Impuls?

Balans & Impuls is gespecialiseerd in het werken aan herstel en arbeidsreïntegratie bij medewerkers die uitvallen door psychische klachten. In de vorm van “een persoonlijke training” wordt dit aangeboden. Deze training wordt gegeven door een psycholoog. In deze training ziet Balans & Impuls niet alleen de werknemer, maar ook de andere spelers als haar klant. Volgens het principe van “meerzijdige partijdigheid”, heeft Balans & Impuls aandacht voor de verschillende belangen en posities van de spelers. In het overleg wordt de onderlinge communicatie op gang gebracht en gestreefd naar een gezamenlijk belang, namelijk succesvolle arbeidsreïntegratie.
Verder geeft Balans & Impuls concrete adviezen over werkzaamheden, belasting, werkcontext en begeleiding door de leidinggevende. Balans & Impuls doet onderzoek naar de effectiviteit van de persoonlijke training, genoemd Dossier Effect Studie. De onderzoeksresultaten van deze Dossier Effect Studie kunt u bij ons bestellen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel