Groepstraining Balans in werk en leven - Balans & Impuls

Balans in Werk en Leven

Balans in eigen hand

Hoe blijf je vitaal, energiek en tevreden, zowel thuis als op je werk? En… kán dat eigenlijk wel? Jazeker, dat kan! Het vinden van balans in leven en werk heb je voor het grootste deel in eigen hand.

“Uit de onderzoeken van Sue Lewis in Nederland, India, Japan, Noorwegen, Zuid-Afrika, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten komt steeds hetzelfde beeld naar voren: mensen lijden onder de lasten van het moderne leven. Ze hebben het druk. Te druk voor zichzelf, voor vrienden, familie, voor bezinning. En ze hebben geen mogelijkheden om meer ruimte, meer licht, meer vrijheid te creëren. Ze hebben werk en geld, perspectief op beter werk en meer geld misschien. Maar geen tijd en nauwelijks energie voor leuke of belangrijke dingen naast dat werk. En op het werk op kantoor of in de fabriek wordt het er ook al niet relaxter op.”

Bron: www.opgelijkevoet.nl
Sue Lewis is hoogleraar ‘organisatie- en werk/levenpsychologie’ aan de Manchester Metropolitan University in Engeland.

 

Leven en werken met behoud van energie

Deze tijd vraagt veel van je. Je dient mee te bewegen met de razendsnelle ontwikkelingen en veranderingen van onze samenleving. Dagelijks krijg je een enorme stroom informatie te verwerken. Op je werk én in uje vrije tijd: vakbladen, mail, tijdschriften, kranten, cursussen, internet, congressen en seminars. Er komt veel op je af en er wordt veel van je gevraagd. Je wilt behalve aan je werk ook voldoende aandacht besteden aan je dierbaren, vrienden, ontspanning, hobby’s en persoonlijke ontwikkeling. Dat vraagt om keuzes maken, prioriteiten stellen. Soms is de boog wat al te strak gespannen. Je bent druk en ziet nauwelijks kans om stil te staan bij de vraag: hoe gaat het eigenlijk met mij? Dat is jammer, want juist in het even stilstaan ligt de mogelijkheid tot ontwikkeling en ontstaan nieuwe creatieve impulsen.
Soms voel je je net een koorddanser, voorzichtig balancerend tussen thuis en werk, inspannen en ontspannen, energie geven en ontvangen. Hoe zorg je ervoor dat je je evenwicht bewaart? Dat leven en werken gezond, leuk en boeiend blijft? Door jezelf met zorg en aandacht te managen. Onze cursus Balans in Werk en Leven is speciaal ontwikkeld om je daarbij te helpen. Zodat je in balans blijft, zowel thuis als op je werk.

Doel

Het vinden van een gezond evenwicht in de eisen die gesteld worden (en die je aan jezelf stelt) en de behoefte aan rust en ontspanning. Het leren koersen op persoonlijke kracht en maken van keuzes is hierin een belangrijke rode draad.

Het resultaat

Je voelt je gesterkt in je zelfvertrouwen en beschikt over voldoende vaardigheden om adequaat te reageren op de vele ‘eisen’ die dagelijks op je afkomen, zowel thuis als op je werk. Het feit dat je ‘de touwtjes zelf in handen hebt’, geeft je een gevoel van energie en vitaliteit. Dat is winst, niet alleen voor jezelf maar ook voor je omgeving.

Programma cursus ‘Balans in Werk en Leven’

Dag 1 – Hoe staat het met mijn balans?
Deze eerste cursusdag staan we stil bij feiten en oorzaken rond de toegenomen werk- en leefdruk en bij de gevolgen daarvan voor lichaam en geest. Door discussie, oefening en spel gaan we na hoe het op dit moment gesteld is met onze persoonlijke balans in werk en leven. In hoeverre is de manier waarop wij ons leven en werk wensen in te richten in overeenstemming met hoe we dat nu feitelijk doen?

Onderwerpen die deze dag aan bod komen zijn:
• Feiten en oorzaken rond toegenomen leefdruk
• Herkennen van een verstoorde balans
• Zicht krijgen op bronnen van stress en energie
• Leren ontspannen en rust vinden
• Aanpakken van “het heilig moeten”
• Persoonlijke doelen voor een gezonde balans

Dag 2 – Wensen worden werkelijkheid: balans brengen in werk en leven
Dag twee staat in het teken van het concreet invulling geven aan een gezonde balans. Centraal staat het leren maken van keuzes. Daarnaast leren we naar anderen daadkrachtig op te komen voor wat we nodig hebben.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Van wens naar werkelijkheid: opkomen voor eigen wensen en behoeften
• Versterken van persoonlijke weerbaarheid
• Keuzes maken; naar eigen wensen en waarden
• Een persoonlijk plan van aanpak

Dag 3 – Follow-up
Tijdens de follow-up bijeenkomst van één dag – na ongeveer twee maanden – koppelen we de resultaten van de actieplannen terug. We wisselen ervaringen uit aan de hand van de volgende vragen: Wat ging goed/verdient aanbeveling? Welke knelpunten komen we tegen en wat vraagt dus om verbetering?

Het programma wordt in overleg met de deelnemers nader ingevuld, waarbij het accent ligt op de vertaling van keuzes in acties.

Werkwijze

De cursusthema’s bestaan steeds uit een theoretisch inleidend deel, gevolgd door oefeningen en spel. Er is veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Je oefent thuis en op uw werk aan de hand van opdrachten.

De kosten en wijze van betaling

De opdrachtgever ontvangt een offerte van de training aan de hand van zijn wensen. Na akkoord ontvang je een factuur met een betalingstermijn van twee weken. De kosten voor de ontwikkeling van een cursus op maat worden afzonderlijk in rekening gebracht. De cursus kan zowel ‘in company’ als op locatie worden gegeven.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel