Rescue Workers' Foundation - Balans & Impuls

Rescue Workers' Foundation

 
 

De Rescue Workers’ Foundation

Doelstelling
Reddingswerkers (o.a. politie, brandweer, ambulance, militairen, vrijwillige reddingsbrigades) zetten zich in voor orde, veiligheid en gezondheid van anderen. Ze zijn belangrijke beschermers van de rechten van de mens. Ze lopen in hun werk verhoogde risico’s op fysieke en mentale gezondheidsklachten, met gevolgen voor hun privéleven en loopbaantoekomst.

De Rescue Workers’ Foundation is een burgerinitiatief, waarin dankbaarheid voor de inzet van reddingswerkers voorop staat. De Rescue Workers’ Foundation wil met raad en daad rugdekking en support bieden aan hen die 24/7 klaar staan voor anderen.

De Rescue Workers’ Foundation zet zich in voor het verbeteren van preventieve en curatieve hulp aan reddingswerkers en hun gezinnen. Het gaat om houvast in doorgroei en opbouw van het leven na verlies van gezondheid en beroepsmogelijkheden. De Rescue workers’ Foundation stelt zich ten doel de (mentale) gezondheid en levenstaken van reddingswerkers te bevorderen. Met levenstaken wordt bedoeld het ervaren van persoonlijke effectiviteit in (mentale) gezondheid, gezin/sociaal leven, huishouden en financiën, het ervaren van zin en betekenis, hoopvol en positief blijven in het leven staan. Wanneer deze pijlers van het leven goed functioneren dragen deze bij aan (mentale) gezondheid.

Oorsprong
De Rescue Workers’ Foundation is opgericht door psycholoog Heilwine Bakker/ en directeur Balans & Impuls in 2018. In haar jarenlange inzet voor reddingswerkers, werd ze geconfronteerd met veel schrijnende situaties van de gevolgen van een beroepsleven als reddingswerker voor hen zelf en hun gezinnen. Ze is gepromoveerd op een onderzoek naar de gevolgen van een beroepsleven als reddingswerker in de frontlinies op het privéleven. De Rescue Workers’ Foundation is in Nederland opgericht en is internationaal actief.

Werkwijze

 • Ondersteunen van initiatieven van collegiale buddy support
 • Ondersteunen van preventieve initiatieven voor reddingswerker en zijn gezin
 • Ondersteuning door directe persoonlijke hulpverlening in schrijnende situaties of bij het verkrijgen van persoonlijke hulpverlening.
 • Ondersteunen van een nieuwe zingeving en invulling van het leven, wanneer het beroep van reddingswerker niet meer uitgeoefend kan worden. Het kan in omscholing naar een nieuw beroep, ondernemerschap of vrijwilligerswerk
 • Ondersteunen van initiatieven voor support aan partners, kinderen, familie
 • Ondersteunen van reddingswerkers en hun gezinnen, welke zich al dan niet vrijwillig inzetten voor wederopbouw van een land na oorlog of een natuurramp

De ondersteuning kan zowel een financieel karakter hebben, als support door coaching of advisering door vrijwilligers.

Aanvragen
De aanvragen van support kunnen ingediend worden op maximaal 3 A4tjes, voorzien van informatie over doelstelling, werkwijze, resultaat. Daarnaast is het van belang een prognose te geven wanneer het initiatief op eigen kracht financieel verder kan. Verder kan de Rescue Workers’ Foundation zelf actie ondernemen om initiatieven waar ze kennis van krijgt te ondersteunen. De Rescue Workers’ Foundation ondersteunt in principe kleinschalige locale projecten, waarbij reddingswerkers zelf initiatiefnemer zijn.

De Rescue Workers’ Foundation is internationaal actief. Daarbij zet ze zich onpartijdig en onafhankelijk in van ras, land van herkomst, geloof.

Aanvragen worden in het bestuur van de Rescue Workers’ Foundation besproken en er volgen gesprekken met de aanvragers.

Financien Rescue Workers’ Foundation
De foundation ontvangt inkomsten van Balans & Impuls. Van elk verkocht product gaat minimaal Eur 5,- naar de Rescue Workers’ Foundation. Daarnaast kunnen particulieren of bedrijven giften verstrekken.

Mocht u nou zelf een bedrag willen doneren dan kan dat via de QR-code hier beneden. U kunt de QR-code scannen met de camera van uw telefoon of via de app van uw bank.

Vrijwilligers
De inzet van bestuursleden is op vrijwillige basis. Er vindt alleen op basis van reëel gemaakte kosten (reiskosten) een vergoeding plaats.

Gegevens

 • Oprichting: 10 april 2018 door Heilwine Bakker
 • Bestuursleden: mw. dr. H. Bakker (voorzitter), dhr. J. A. Ruibing (bestuurslid) en dhr. P. Herfst (bestuurslid)
 • KvK-nummer: 71411259
 • ANBI status verkregen
 • Gevraagde IBAN NL21 RABO 0330 1393 71
Meer info? Mail ons!

Rescue Workers’ Foundation:
Jaarstukken 2022

Publicatie formulier ANBI

Rescue Workers’ Foundation flyer:

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TEST NU JE BALANS ONLINE
Hoe is jouw balans in werk en vrije tijd, inspanning en ontspanning?
Test: HOE VITAAL IS JE ORGANISATIE?
Een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel