Loopbaancoaching Intensief - Balans & Impuls

Loopbaancoaching Intensief

Wat is een Loopbaancoaching Intensief?

Een intensieve loopbaancoaching biedt intensieve support in persoonlijke ontwikkeling en houvast in loopbaanstappen. De aanleiding om de stap naar loopbaancoaching te zetten kan verschillend zijn. Het kan gaan om een behoefte aan doorgroei, een wens voor “iets anders” maar niet goed weten wat, of een noodgedwongen andere stap door veranderingen in de organisatie. Misschien speel je al een tijd met het idee dat je niet op je plek zit en ervaar je een afname in werkplezier. Het is vaak lastig om te bepalen welke stap je dan wilt zetten, in welke rol en context je wel met meer plezier gaat werken en waar je wel je persoonlijke talenten ten volle zal benutten.

Het vraagt moed om met jezelf aan de slag te gaan en te kijken wie je bent en waar je het beste tot je recht komt. Wat er na genomen stappen groeit is werkplezier en voldoening. Balans & Impuls biedt graag praktisch houvast om mensen hierin bij te staan.

In een intensief loopbaancoachingstraject wordt je zelfinzicht en zelfbeeld versterkt. Met dit verdiepte inzicht worden gewenste loopbaanstappen geformuleerd, in samenhang met persoonlijke kwaliteiten, grenzen, privésituatie en levensfase. Tijdens de intensieve begeleiding ervaar je professionele support om positieve energie en kracht te benutten om nieuwe loopbaanstappen te zetten of het werkplezier in de huidige baan te (her)vinden. Ook kunnen de resultaten van de diagnostiek gezamenlijk worden besproken met de werkgever, om te onderzoeken of zij aan bepaalde randvoorwaarden of wensen tegemoet kunnen komen.

Van belang is dat je gedurende dit intensieve traject zicht krijgt op je “persoonlijke gebruiksaanwijzing”. Wat kun je doen om zelfsturing te versterken en scheefgroei te voorkomen, of bij te stellen? Wat heeft je ver gebracht, wat heeft je belemmerd? Wat heb je nodig om verder te komen? En in wat voor werkcontext kom je het beste tot je recht? In beeldspraak is het te vergelijken met een plant die in een bepaalde bodem tot bloei komt. Een orchidee kun je niet in de woestijn zetten en een cactus niet in een sappig weiland. Zo is het ook met mensen. Een gevoelig, creatief persoon zal niet goed tot zijn recht komen in een zakelijke, resultaatgerichte omgeving. En zo zal een doener, zich ongemakkelijk voelen in een kantoorbaan waarbij hij grotendeels bureauwerk moet doen.

Wanneer de persoon in de juiste rol en bodem staat, geeft dat zelfvertrouwen en werkplezier. De stappen om hier te komen zijn bij Balans & Impuls grondig, praktisch en resultaatgericht. Het kan van grote toegevoegde waarde zijn om in een gezamenlijk overleg de uitkomsten van de diagnostiek met de werkgever te delen om zo mogelijkheden in een open gesprek te onderzoeken.

Doel van intensieve loopbaancoaching

Het doel van deze persoonlijke intensieve coaching wordt in samenspraak aan het begin van het traject geformuleerd. Er wordt in ieder geval gewerkt aan het realiseren van volgende punten:
• Vergroten van zelfbewustzijn (‘wie ben ik’) op het vlak van sterke kanten, valkuilen, inspiratiebronnen, waarden, etc.
• Versterken van persoonlijke zelfsturing naar mogelijkheden en grenzen
• Versterken doelgericht, toekomstgericht gedrag in het vorm geven van de eigen loopbaan
• Oppakken van loopbaanverantwoordelijkheid en uitvoeren van de gewenste acties
• Vergroten van inzicht in de context waarin de loopbaanstappen plaatsvinden zoals, interne/externe markt, trends, zakelijke kansen zien en benutten

Samengevat, het doel is om te leren functioneren binnen de grenzen van de eigen mogelijkheden. Nieuwe eisen of stappen in het leven stellen oude gewoontes en de persoonlijke gebruiksaanwijzing op de proef. Daarom is het belangrijk de vaardigheden in zelfsturing te versterken en te verbreden.

Werkwijze

De persoonlijke intensieve loopbaancoaching bestaat uit:
• Een loopbaancheck
• In 6-10 sessies van 45 minuten (en 15 minuten uitwerktijd). Het aantal sessies is afhankelijk van de mate waarin een persoon is vastgelopen en of er behoefte is aan follow up sessies. Bij loopbaancoaching waarin reflectie en ontwikkeling voorop staan vinden de sessies eens in de twee weken plaats. Wanneer er meer behoefte is aan steun in een moeilijke periode vinden de sessies eens per week plaats.

De inhoud van de sessies wordt afgestemd op de diagnostiek en leerwensen van de klant.
Echter de sessies kennen de volgende structuur:

Sessie 1-3
• Versterken van persoonlijk inzicht
• Inzicht vertalen naar gedragsverandering
• Effectieve zelfsturing in relatie tot de eigen loopbaan
• Gezonde werkgewoontes, welke plezier en vitaliteit stimuleren

Sessie 4-8
• Verwerken van verlies en teleurstelling of anders gelopen verwachtingen
• (Opnieuw) zicht krijgen op eigen kwaliteiten en mogelijkheden
• Het maken van een “raster”, wat op de organisaties, banen en rollen van persoonlijke interesses kan worden gelegd. In dit “raster” is aandacht voor:
– kwaliteiten
– vaardigheden
– interesses
– context en randvoorwaarden
– persoonlijke grenzen
De keuze en ontwikkelingsproces wordt op deze manier doelgericht, gefocussed en realistisch.
• Keuzes leren maken, overwinnen van groeipijn en angst voor verandering

Sessie 9-10
• Follow up sessies, gericht op het vasthouden van het gevonden evenwicht en stimuleren van doorgroei

Methodiek

Een belangrijk gezegde waar de inhoud van de coaching op gebaseerd is, luidt “inzicht zonder handeling is geen verandering”. De sessies bestaan daarom zo’n 10 min. uit gesprek en uitwisseling en de overige tijd uit het trainen van oefeningen en handvatten. De oefeningen en handvatten zijn voor een belangrijk deel terug te vinden in de boeken; “Jezelf besturen, zelfsturing naar je persoonlijke gebruiksaanwijzing” en “Hoe mensen werken, een praktijkgids voor leidinggevenden” door Heilwine Bakker. Er wordt gewerkt met inzichten en methodieken uit psychodrama en de directieve en cognitieve gedragstheorie.

Resultaat

Het vertalen van inzicht in gedragsverandering, afgestemd op de gewenste loopbaanontwikkeling.

Ronde tafel overleg

De doelstellingen en gewenste resultaten van de coaching kunnen na de diagnostiek afgestemd worden in “een ronde tafel overleg”. De samenstelling van het overleg is afhankelijk van de wensen van klant en opdrachtgever, veelal de werkgever. In het kader van deze opdracht kan er ook gekozen worden voor alleen een schriftelijke terugkoppeling aan de leidinggevende, na toestemming van betrokkene.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel