Psychologisch onderzoek na uitval - Balans & Impuls

Psychologisch onderzoek

Wat is psychologisch onderzoek?

Wanneer een medewerker in het werk is uitgevallen door psychische klachten of niet optimaal functioneert in het werk leven er dikwijls vragen rond zijn of haar arbeidsbelastbaarheid.

Het gaat dan om vragen als:
1) Wat zijn de cognitieve mogelijkheden en beperkingen in het werk?
2) Wat zijn de persoonlijke mogelijkheden en beperkingen in het werk?
3) Welke werkzaamheden en werkcontext sluiten het beste aan bij zijn of haar mogelijkheden?
4) Wat kan de werkgever doen om het functioneren te bevorderen?
5) Wat kan betrokkene zelf doen om het functioneren te bevorderen?
6) Wat voor behandeling of hulp wordt aanbevolen om optimaal functioneren te bevorderen?
7) Wat is de prognose voor herstel en reïntegratie? (indien van toepassing)

Algemeen gesteld is psychologisch onderzoek bedoeld om de sterke en kwetsbare kanten van de persoon in kaart te brengen. De inhoud van een psychologisch onderzoek is sterk afhankelijk van de vraagstelling. De vraagstelling voor onderzoek komt bij Balans & Impuls vaak van bedrijfsartsen en medische verzekeringsdeskundigen. Hiervoor zijn een aantal veel voorkomende vragen genoemd.

Psychologisch onderzoek kan de volgende gebieden in kaart brengen:
• Intelligentie
• Psychische belastbaarheid in het werk
• Sociale vaardigheden
• Persoonlijke vaardigheden
• Psychopathologie
• Impact van ingrijpende levensgebeurtenissen
• Ontwikkelingsgeschiedenis van de persoon

Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door een psycholoog met behulp van een diagnostisch interview, persoonlijkheidstesten en intelligentie/vaardigheidstesten.

Wat is het resultaat?

Het psychologisch onderzoek geeft in een schriftelijke rapportage antwoord op de vraagstelling van de opdrachtgever. Hieruit volgen concrete adviezen en aanbevelingen over:
• Psychische arbeidsbelastbaarheid van de werknemer
• Prognose voor herstel en/of effectief functioneren
• Mogelijkheden en beperkingen van de werknemer
• Aanpassingen/verbeteringen in de werksituatie
• Persoonlijke training/coaching om vaardigheden te vergroten/te versterken
• Reïntegratietraject en/of traject effectief functioneren
• Psychologische begeleiding

Hoe wordt er samengewerkt met de opdrachtgever?

De opdrachtgever voor psychologisch onderzoek is meestal een bedrijfsarts of medisch verzekeringsdeskundige. Het is echter ook mogelijk dat de leidinggevende de opdrachtgever is. De opdrachtgever verzorgt schriftelijk de vraagstelling voor het onderzoek en de persoonsgegevens van de werknemer en stuurt deze bij verlenen van toestemming van de onderzochte naar Balans & Impuls.
Het onderzoeksrapport wordt in een adviesgesprek besproken met de werknemer. Deze heeft recht op inzage en correctie; hij/zij heeft bovendien het recht het rapport te blokkeren. Bij instemming van de betreffende medewerker wordt het rapport verzonden naar de bedrijfsarts of medisch verzekeringsdeskundige. Het rapport kan alleen verzonden worden naar medisch specialisten die vallen onder het medisch beroepsgeheim. Zij dragen zorg voor de terugkoppeling van de conclusies en adviezen naar de werkgever. Desgewenst kunnen de voor het werk relevante adviezen en aanbevelingen door de psycholoog in een persoonlijk overleg met opdrachtgever en werknemer nader besproken worden.

Psychologisch onderzoek

• Diagnostisch interview
• Uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek en/of intelligentieonderzoek
• Adviesgesprek met de onderzochte
• Rapportage aan de opdrachtgever binnen 1,5 week na aanvraag

Aan de hand van een vrijblijvende kennismaking met de werknemer en/of overleg met de opdrachtgever komt Balans & Impuls met een offerte waarin de kosten nader worden gespecificeerd.

Gecombineerd onderzoek

Bij complexe vraagstellingen kan psychologisch onderzoek gecombineerd worden met onderzoek door een psychiater of neuropsycholoog.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel