Training Mensgericht management - Balans & Impuls

Mensgericht management

Powered by people

Balans & Impuls is partner voor people powered organizations. Organisaties die voor hun succes afhankelijk zijn van de kennis, creativiteit en effectiviteit van hun medewerkers. Organisaties in bijvoorbeeld de financiële dienstverlening, consultancy, technische dienstverlening, overheidsector, onderwijs en gezondheidszorg.

Om als organisatie een maximum aan power te ontwikkelen bent u dus aangewezen op uw medewerkers. De ambitie om op een continu hoog niveau te presteren stelt je voor de vraag: hoe houd ik mijn medewerkers betrokken en vitaal? Hoe vinden we een gezond evenwicht tussen prestatie en ontspanning?

In de training ‘mensgericht management’ ontwikkelen we antwoorden en praktische vaardigheden rond deze vragen. In de visie van waaruit wij werken is balans het keyword. Mensen die in balans zijn presteren beter, zijn mentaal weerbaarder en minder vaak ziek. Een verstoorde balans leidt tot het tegendeel: meer fouten, meer verzuim, uitval en uitstroom. Als manager heb je dus alle reden om zorg te besteden aan de persoonlijke balans van je medewerkers. De persoon van de professional verdient je aandacht. Wij noemen dit “mensgericht management”. Maar hoe realiseer je deze ambitie in de veeleisende hectiek van alledag? Daar geeft deze training je handvatten voor.

Waarom is het juist in deze tijd belangrijk om aandacht te hebben voor mensgericht management?
Wanneer we kijken naar verzuimcijfers bestaat ruim 1/3 van het verzuim uit psychische klachten. Een nieuwe trend is “passief verzuim”; medewerkers zijn weliswaar aanwezig maar dermate vermoeid, ongeconcentreerd en gedemotiveerd dat de resultaten achter blijven. Het groeiende aantal is niet zo verwonderlijk in een tijd waarin het gros van de medewerkers in de dienstverlening en informatisering werkt. In de “nieuwe arbeid” wordt een sterk beroep gedaan op sociaal-emotionele vaardigheden en cognitieve informatieverwerking. Klanten of opdrachtgevers moeten snel en efficiënt geholpen worden. Over onderlinge irritaties moet effectief worden gecommuniceerd. Emails beantwoord, deadlines gehaald. Er moeten opleidingen gevolgd worden om de snelle ontwikkeling in het vakgebied bij te houden. En persoonlijk effectief om te gaan met de toegenomen eisen. Organisaties zijn complexer, rollen diffuser en er wordt samengewerkt in zelfsturende teams (leuk maar enerverend). Tel daar bovenop de toegenomen leefdruk privé in actieve hobby’s, interessante vrienden, combineren van zorg- en werk, clubjes voor de kinderen, informatiestroom en de terugkerende files.

Het sterke appèl om cognitief en sociaal-emotionele intelligent te functioneren krijgen we meestal niet mee vanuit de schoolbanken. De meeste mensen worden door schade en schande wijzer. Het komt echter de vitaliteit van medewerkers en het bedrijf zeer ten goede wanneer aan deze aspecten van management aandacht wordt geschonken. Deze training biedt je hierin praktische handvatten.

Doel van de training

Praktische ontwikkeling van een mensgerichte stijl van leidinggeven, je leert met vitale medewerkers goede resultaten te bereiken. Het motto is “Een goede leider zijn voor anderen begint met een goede leider zijn voor jezelf.”

Het resultaat van de training

• Je bent in staat uitdaging en taken aan medewerkers te geven naar hun “draagkracht”;
• Je heeft zicht op de mogelijkheden en grenzen van medewerkers en bent in staat hierop te sturen;
• Je kunt de betekenis van “moeilijk gedrag” van medewerkers herkennen en hanteren;
• Je kunt stresssignalen herkennen en bespreekbaar maken;
• Je kunt sturen op een gezond evenwicht in stress- en energiebronnen in het werkproces;
• In jouw stijl van leidinggeven weet je een evenwicht te hanteren in taak, team en persoonsgericht leiderschap.

Winst voor de organisatie

• Je organisatie is zeer gebaat bij mensgericht leiderschap. Mensen die in balans zijn presteren beter, zijn mentaal weerbaarder en minder vaak ziek.

Voorbeelden van cursus onderwerpen

Cursusdag 1
• Hoe ‘werken’ mensen? Leren kennen van het instrument van zelfsturing ‘denken-voelen-doen’
• Psycho-educatie over mensen in hun werk. Wat houdt mensen energiek en gemotiveerd?
• Bronnen van vitaliteit in het werk; leren sturen op stress- en energiebronnen in het werkproces
• Effectief tijd- en energiebeheer
• Stress signalen herkennen en bespreekbaar maken

Cursusdag 2 (twee weken na dag 1)
• Coachen van medewerkers en team op mogelijkheden en grenzen
• Hanteren van ‘moeilijk gedrag’ van medewerkers
• Confronteren en grenzen stellen
• Delegeren, controleren en motiveren
• Sturen op resultaat

Cursusdagdeel 3 (zes weken na dag 2)
• Opfrissen van het geleerde naar behoefte van de groep
• Plan van aanpak vitaliteit in het werk op persoons-, team- en organisatie niveau

Werkwijze

Voor de cursus geldt een minimum van 8 deelnemers en een maximum van 12.
De cursus duurt vijf dagdelen. Theorie wordt steeds afgewisseld praktijk in de vorm van oefeningen, opdrachten en discussie.

Kosten

De cursus wordt op maat ontworpen aan de hand van wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Na een oriënterend gesprek volgt een offerte.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel