Groepstraining Brainstormen met Balans & Impuls

Brainstormen met Balans & Impuls

Voor wie?

Voor managers en HRM-adviseurs die zich nauw betrokken voelen bij het welzijn van hun medewerkers en die een gezonde en stimulerende bedrijfssfeer willen creëren, waarin mensen zich thuis voelen en zich maximaal kunnen ontplooien.

Jouw kopzorg is onze zorg!

Wat moet ik doen als verzuim niet een incidenteel, maar een terugkerend probleem blijkt te zijn? Hoe ga ik om met verzuim om (vage) psychische redenen? Hoe reageer ik op opmerkingen over hoge werkdruk? Hoe ga ik om met een medewerker die niet goed functioneert in zijn functie, maar dit zelf niet lijkt te zien? Hoe bind ik medewerkers aan mijn bedrijf? Het zijn vragen waarmee jij als manager of HRM-adviseur regelmatig wordt geconfronteerd en waarop je misschien (nog) geen antwoord heeft. Als dat zo is, kan het prettig zijn om te sparren met onafhankelijke adviseurs die kennis hebben van mensen én organisaties. Balans & Impuls heeft die kennis en ervaring in huis en is graag bereid met je mee te denken.

Waarom Balans & Impuls?

Balans & Impuls is sinds 1997 gesprekspartner voor alle betrokken partijen in coachings- en trainingstrajecten: medewerkers, managers, HRM-adviseurs en bedrijfsartsen. Door deze werkwijze hebben we een breed begrip van wat er binnen organisaties leeft en zijn we in staat om vanuit een “helikopterview” te brainstormen over structurele oplossingen voor vraagstukken op het gebied van mens en organisatie. Het resultaat? Maatwerkadviezen voor jouw organisatie, gebaseerd op gedegen kennis en ruime ervaring met verschillende organisaties in diverse branches. Ook voor complexe problemen voelen we ons uitgedaagd tot simpele oplossingen. Op deze manier is het mogelijk een opdrachtgever in korte tijd handvatten aan te reiken waarmee hij zélf de knelpunten in zijn organisatie kan onderzoeken en aanpakken.

Werkwijze

Afhankelijk van het vraagstuk dat ons wordt voorgelegd, vindt er een oriënterend gesprek plaats met de opdrachtgever. Hierin worden de vraagstellingen en knelpunten uitgebreid besproken, zodat we een goed beeld hebben van wat er speelt binnen de organisatie. Vervolgens buigt het team van Balans & Impuls zich over het vraagstuk, gewenste resultaten en mogelijke aanpakken. Na een gedegen voorbereiding vindt de brainstormsessie met de opdrachtgever plaats. Deze begint met het vaststellen van het doel en de gewenste resultaten van de brainstorm. Daarna wordt er met elkaar gebrainstormd over de beste aanpak om deze doelen en resultaten te bereiken. Een dergelijke sessie kan één tot vier uur duren, afhankelijk van de vraagstelling en het aantal deelnemers aan de brainstormsessie. Na afloop worden er afspraken gemaakt over eventuele vervolgstappen. Balans & Impuls zorgt tevens voor een schriftelijke terugkoppeling over de doelen en resultaten van de brainstormsessie.

Voorbeelden van onderwerpen voor een brainstormsessie

• Aanpakken van (psychisch) ziekteverzuim: preventief en curatief
• Leeftijdsbewust personeelsbeleid: personeelsbeleid voor jong én oud
• Zorgdragen voor een gezonde balans tussen privé- en werkleven
• Ontwikkelen van een vitaal werkklimaat met een gezond evenwicht tussen inspanning en ontspanning
• Omgaan met weerstand en moeilijk gedrag van medewerkers
• Opzetten van interne coaching, bijvoorbeeld door middel van intern mentorschap

Kosten

Na een vrijblijvend oriënterend gesprek op uw kantoor stellen we graag een maatwerkofferte voor je op om vervolgens met je mee te denken in oplossingen!

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel