Privacystatement - Balans & Impuls

Privacy- en cookieverklaring

 

Beste bezoeker,

Balans & Impuls heeft deze Privacy- en cookieverklaring opgesteld om u te informeren over het grote belang dat we hechten aan de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Balans & Impuls in aanraking komen via deze website. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Balans & Impuls verstrekt gegevens die naar ons komen nooit aan derden, tenzij u hier nadrukkelijk zelf toestemming voor heeft gegeven of hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Definities

Hieronder leest u de uitleg van enkele begrippen die Balans & Impuls in deze verklaring gebruikt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van een computer zet op het moment dat u de website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen. Een cookie zorgt dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.

IP-adres

Unieke reeks cijfers die het adres vormt van een computer die is aangesloten op internet.

 

Opslag van gegevens

Aanmeldformulieren

Op onze website zijn diverse aanmeldformulieren te vinden. De informatie die u hier invult, wordt verzonden naar een e-mailadres binnen onze organisatie. Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. De door u opgegeven gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen binnen onze website.

 

Inschrijving op de nieuwsbrief

U kunt zich onderaan onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor ontvangt een e-mail met informatie, nieuws en ontwikkelingen en blijft u op de hoogte van producten en diensten van Balans & Impuls. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Cookies

Analytische cookies

Voor het gebruik van ons Google Analytics account maken wij op grond van ons legitiem belang, gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om bezoeken en verkeersbronnen te tellen, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina’s het meest en het minst populair zijn, om te zien hoe bezoekers zich bewegen op de site of om te kijken hoe snel onze pagina’s laden.

Blokkeren van cookies

Als u onze website bezoekt, krijgt u de vraag of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Het is vooralsnog niet mogelijk om bepaalde cookies te weigeren of gedeeltelijk toe te staan via onze website. Mocht u bepaalde cookies niet willen, dan raden we u aan om dit te regelen via de instellingen van uw eigen browser of via uw IT-afdeling.

 

Solliciteren

Screening

Een onderdeel van de procedure is de screening van sollicitanten. Dit houdt in dat openbaar toegankelijke informatie over u online door ons kan worden opgezocht, zoals uw social media profielen. We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken.

De gronden voor het verwerken van uw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden zijn uw toestemming, voor zover het nodig is om uiteindelijk een arbeidsovereenkomst met u aan te gaan, en ons gerechtvaardigd belang om op basis van uw sollicitatie te beoordelen of we u een arbeidsovereenkomst aan gaan bieden.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Balans & Impuls, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan 6 weken na beëindiging van de procedure. Hierna worden uw gegevens door ons vernietigd.

Indien u toestemming heeft gegeven om uw gegevens langer te bewaren, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 6 maanden na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Hierna worden uw gegevens door ons vernietigd.

 

Rechten van bezoekers

Als bezoeker van de website van Balans & Impuls heeft u het recht om de gegevens die u heeft ingestuurd te laten veranderen of te wijzigen. Het verzoek om deze gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen mag u kenbaar maken door een e-mail te sturen aan secretariaat@balans-en-impuls.nl. Vervolgens zullen wij de te ondernemen stappen met u bespreken.

 

Veranderingen

Onze privacy- en Cookieverklaring  is een ‘levend document’. Balans & Impuls adviseert u dan ook om onze privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen. Dit vanwege de veranderingen die wij mogelijk in de tekst doorvoeren.
De datum van de laatst doorgevoerde wijziging in onze privacyverklaring vermelden wij altijd onder aan de verklaring.

 

Disclaimer

Informatie op de website

De op deze website getoonde informatie wordt door Balans & Impuls met zorg samengesteld. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Balans & Impuls aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren en de inhoud van deze website. Hoewel Balans & Impuls alles in het werk stelt om de informatie juist te laten zijn en misbruik te voorkomen, is Balans & Impuls niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden of worden gebruikt. Ook is Balans & Impuls in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuistheden of onvolledigheden, of het mogelijk niet goed functioneren van de website.

Verwijzingen en hyperlinks

Wanneer op de website van Balans & Impuls wordt verwezen naar een website die niet door of in opdracht van Balans & Impuls is vervaardigd, zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Ook is Balans & Impuls niet verantwoordelijk voor hetgeen deze websites met uw persoonsgegevens doen.

Virussen

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen ziet van misbruik, neem dan contact op via secretariaat@balans-en-impuls.nl. Balans & Impuls is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor de mogelijke aanwezigheid van virussen of andere schadelijke onderdelen in hyperlinks die verwijzen naar websites of bestanden die niet door of in opdracht van Balans & Impuls zijn vervaardigd.

 

Copyright

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website worden door Balans & Impuls slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Balans & Impuls hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

 

Laatst gewijzigd op: 13-02-2022

Website laten maken door Dotsimpel