Handvat van de maand

3 waardevolle cadeaus die je een depressieve en/of angstige geliefde tijdens kerst kan geven

Hoop en geruststellen: geef je geliefde affectie en wees er voor hem/haar. Laat zorgzaamheid en liefde in je woorden en acties naar voren komen. Laat ze weten dat ze geliefd zijn en ze er niet alleen voor staan. Zorg dat duidelijk is dat dingen weer beter worden en dat je er samen aan zult werken. Maak zelfzorg een prioriteit los van jullie dagelijkse routine: zorg voor elkaars emotionele, fysieke en psychologische behoeften door activiteiten en gedrag te kiezen die zelfzorg bevorderen. Stimuleer positieve emoties en plezier in je leven. Kies om zelf activiteiten te doen, zoals stand-up komedie, expressie middels kunst, een natuurwandeling, jezelf verwennen in een resort, etc. Deel en zoek informatie: Zoek informatie vanuit verschillende bronnen en bespreek dit met je partner. Er meer over leren bevorderd je empathisch vermogen, begrip en volharding. Houd in gedachten dat je geen professional bent en moedig de ander aan hulp te z

Een gevoel van innerlijke waardigheid vinden

In een maatschappij die gericht is op het behalen van materiële zaken, de presentatie van perfectie en succes, denken we vaak dat we gelukkiger zijn als we net zoveel of meer hebben dan anderen. Het behalen van doelen, zoals een groot huis, dure auto of een hogere status, lof van anderen kan tijdelijk voor meer geluk zorgen. Uiteindelijk zal de leegte echter weer terugkomen en zal er een hoger doel worden gesteld. Waarom? Omdat het nooit genoeg is. Je zou kunnen denken “wanneer ik X ben of haal dan doe ik er toe en wordt er van mij gehouden”. Het probleem is dat je waardigheid afhangt van externe factoren. Verlies of falen leidt weer tot gevoelens van waardeloosheid. Hoe kan dat verandert worden? Door te accepteren dat je het recht hebt jezelf te zijn, ruimte te nemen, voor jezelf op te komen en geliefd te zijn om wie je bent. Het begint met jezelf. Wees er voor jezelf in moeilijke tijden, net zoals je dat voor een ander zou

Socialiseren na corona

Oktober 2022 Er waren tijdens de pandemie verschillende reacties op de opgelegde maatregelen, ook betreffende sociale interacties. Sommige vonden de maatregelen fijn, omdat ze hierdoor meer tijd voor zichzelf kregen. Ze konden genieten van de rust, reflecteren of zich bezig houden met de eigen behoeften in plaats van de behoefte van anderen. Sociale verplichtingen waren opgeheven zonder dat er grenzen gesteld hoefde te worden. Dit kon zorgen voor comfort en plezier ten tijde van sociale isolatie. Anderen hebben mogelijk het tegenovergestelde ervaren. Zij verlangde naar sociaal en fysiek contact. Ook miste zij op dagelijkse basis het naar buiten gaan en onder de mensen zijn. Ze voelde zich eenzaam, alleen en miste het gevoel ergens bij te horen. Natuurlijk zaten er ook mensen tussen deze extremen, maar laten we ons voor nu op de

Tijd voor jezelf is belangrijk

September 2022 Samen met anderen zijn komt met voordelen, zoals plezier, inspiratie, tevredenheid en het gevoel ergens bij te horen. Het kost echter ook energie en zorgt voor stress. Uit onderzoek blijkt dat tijd voor je zelf een positief effect heeft op je welzijn. Door ons even terug te trekken van anderen hebben we de mogelijkheid om tijd in ons zelf te steken; we kunnen reflecteren op onze gedachten, gevoelens en ervaringen. Het laat ons onze innerlijke stem vinden, energie opbouwen en onze creativiteit uiten. In ons dagelijks leven worden we vaak geconfronteerd met verwachtingen van collega’s, vrienden en familie. Om te zorgen dat je tijd voor jezelf krijgt moet je allereerst duidelijk naar anderen zijn dat je tijd en ruimte voor jezelf nodig hebt. Voeg specifieke details toe zodat anderen weten wat je doet, hoe lang je nodig hebt en waar je zult zijn. Dit zorgt ervoor dat anderen zich niet onnodig zorgen

Druk op de stop knop

Augustus 2022Voel je je schuldig als je “nee” tegen iemand zegt? Stel je de behoeften van een ander boven je eigen behoeften? Stem je in om dingen te doen die je eigenlijk niet wilt? Als het antwoord op bovenstaande vragen “ja” is hou je mensen waarschijnlijk graag tevreden. Als je toegeeft, graag helpt of aardig bent gaat dit vaak ten koste van je eigen wensen en behoeften. Als je daarnaast anderen voor laat gaan ten koste van je eigen gezondheid dan ben je geneigd je omgeving tevreden te houden. Tevreden houden, of “pleasing”, wordt vaak geassocieerd met naar buiten gericht gedrag, omdat men bang is om afgewezen te worden als men “nee” zegt.Een van de stappen die je kan nemen om te veranderen is een minuut de tijd te nemen voordat je impulsief op een verzoek reageert. Creëer wat tijd om na te denken voordat je een toezegging doet en je je verplicht voelt iets te doen.Denk bijvoorbeel

Taking a Compassion Break

July 2022 The pandemic has added allot of stress on already busy life that we had. Changes occur rapidly , some aspects of our lives and things we like doing to relieve stress are prohibited. Social interaction is limited and parents need do to multiple jobs with less assistance at the same time. The past years have taken a physical and mental toll on everyone. Many people feel lonely, frustrated, overwhelm, exhausted, frazzled, anxious, angry and are becoming more critical with themselves and others. As the end does not seem to be in sight, we need to take better care of ourselves. The following is a 3-step Compassion Break by Kristin Neff. It takes a few minutes so you can do it anywhere and at any time. Its what we can do to restore balance in our self-compassion. Step 1: when feeling your negative emotions take a break to acknowledge the emotion and how it makes you feel. Don’t judge how yo

Pauze nemen van medeleven

Juli 2022De pandemie heeft voor nog meer stress in ons drukke bestaan gezorgd. Veranderingen gebeuren snel en sommige delen van ons leven waar we stress verminderen zijn niet meer mogelijk. Sociale interactie is beperkt en ouders hebben in principe meerdere banen tegelijk terwijl ze minder ondersteuning krijgen. De laatste jaren hebben een mentale en fysieke tol van ons geëist. Veel mensen voelen zich alleen, gefrustreerd, overweldigd, uitgeput, angstig, boos en worden meer kritisch op zichzelf en anderen. Met een onzekere toekomst moeten we beter voor onszelf zorgen.Het volgende is een ‘3 stappen plan’ van Kristin Neff om even pauze te nemen van het medeleven. Het neemt maar een paar minuten in beslag, dus je kan het op ieder moment op iedere plek doen. Het is wat we kunnen doen om de balans in onze zelf compassie te herstellen.Stap 1 Sta even stil bij de neg

Kom van de bank en begin met bewegen! Je mentale gezondheid heeft deze 3 voordelen nodig.

Juni 2022 Laten we wel wezen, de meeste van ons worden niet enthousiast om in het beetje vrije tijd dat we hebben te gaan bewegen. We weten allemaal dat het goed is voor onze gezondheid, maar wist je ook dat het ten goede komt van je mentale gezondheid risico’s tot het ontwikkelen van mentale problemen verminderd? De volgende punten zouden je moeten overtuigen om meer fysieke activiteiten in je leven op te nemen. Verbetering van je stemming; bewegen zorgt voor een toename van de afgifte van serotonine, endorfine en dopamine, wat zorgt voor een verbetering in stemming, scherp zijn en enthousiasme. Fysieke activiteit is ook een goede manier om met negatieve emoties zoals boosheid om te gaan. Stimuleert zelfvertrouwen en zelfeffectiviteit; hoe sterker je vaardigheden worden, hoe meer je in jezelf, je vaardigheden en je eigenschappen gaat geloven, wat het behalen van fysieke doelen makkelijker maakt. Ui

Zelfzorg tijdens het afstand houden

Mei 2022 We worden/werden gevraagd afstand te houden, thuis te werken, niet in te grote groepen samen te komen of plekken te vermijden. Op een gegeven moment is afstand houden gaan voelen als isolatie. Dit hoeft echter niet zo te zijn. We kunnen nog steeds (video)bellen, berichten sturen, mailen en deelnemen aan online activiteiten (bijvoorbeeld workshops, online oefeningen, dates, spelletjes). Ook het ouderwets sturen van een kaart is mogelijk als we dat willen. Sociale interactie is belangrijk voor onze zelfzorg. Wat kun je verder doen? Bekijk de volgende tips: Doelen stellen; hou je waarden in gedachten en bedenk wat je zou willen bereiken. Denk aan de dingen die je wilt en waar je je beter door voelt, maar waar je voorheen geen tijd voor had. Wat zou je willen leren of waar zou je mee willen experimenteren? Maak een lijst en zet het in je agenda. Doe je pyjama uit; hoewel niemand je onderste helf

Perfectionisme

April 2022 Perfectionisme wordt ten onrechte als wenselijk en/of als vereiste gezien voor succes in onze maatschappij. Op de kleine details en fouten letten kost veel tijd en energie, wat ten koste kan gaan van productiviteit en effectiviteit. Gedachten zijn inflexibel en worden vooral overheerst door “ik moet”. De onrealistische en onhaalbare standaarden van perfectie halen het gevoel van tevredenheid weg. Het voelt alsof het nooit goed genoeg is. Het kan leiden tot uitstel gedrag, stress, zelfkritiek, onstabiel zelfvertrouwen, gevoelens van angst en vermijding. Men vreest mislukking, afwijzing en schaamte. Wat kunnen we doen om perfectionisme te verminderen behalve flexibeler zijn en realistische standaarden of doelen stellen? Leer te focussen op het proces en geniet van ieder moment hiervan in plaats van te focussen op het eindresultaat. Succes zit in het leuk vinden wat je doet, je groei, je inzet, voorui

Omgaan met falen

Maart 2022 Soms maken we fouten en stellen we onszelf en anderen teleur. Soms gaat iets niet zoals gepland en falen we. Falen is onderdeel van het leven. Het kan alleen voorkomen worden als we niets doen en in een vacuüm leven. Na de eerste schrok voelen we ons kwetsbaar en ervaren we vaak negatieve emoties. Emoties zoals angst, hulpeloosheid, frustratie, boosheid en hopeloosheid kunnen verschillen in hevigheid en duur per persoon. Hoe kan je met falen omgaan: Voel je emotie: identificeer en voel de emoties op emotionele en lichamelijke basis. Druk ze uit en regel de intensiteit. Besef dat het niet realistisch is te verwachten altijd succes te hebben. Probeer flexibel te zijn in wat je van jezelf vraagt. Daag eens uit wat je tegen jezelf zegt en vindt een meer rationele en positieve manier om tegen jezelf te praten. Vindt acceptatie- herken de negatieve resultaten; erken wat het voor je

Verantwoordelijkheid nemen en bij jezelf stil staan

Februari 2022 Mensen die naar therapie komen voelen vaak alsof ze vast zitten of dat ze iets niet meer kunnen. Soms moeten we een bewuste keuze maken als we verder willen groeien. Door bewust te kiezen om actief mee te doen en te werken in de (komende) sessies neem je verantwoordelijkheid en stel je je eigen behoeften, emoties, gedachten, waarden, gedrag, geluk etc voorop. De bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en op te komen voor je eigen behoeften gaan gepaard met discipline. De discipline om pauze te nemen, te denken, te voelen, te kiezen en te doen terwijl je je eigen gezondheid in de gaten houdt. Wat kan jij doen om jezelf te ondersteunen in het proces van bewust worden, proactief zijn en strategische actie ondernemen ter bevordering van je gezondheid? Let op je taalgebruik- gebruik ‘ik zou graag willen’ of ‘ik zal proberen’ in plaats van ‘ik kan niet’. Probeer jezelf meer bevestiging te geven in

Deel 2 - Omgaan met onzekerheid

Januari 2022 In het vorige deel ging het over gedragsverandering. Deze maand zullen we stil staan bij gedachten die gepaard gaan met onzekerheid. In tijden van chaos en disbalans helpt het om te proberen een betekenis en doel in de chaos te vinden. Volgens onderzoek voelen we ons immers gelukkiger wanneer we een doel of bepaalde waarden hebben. Een sociaal persoon kan zingeving en een doel bereiken door iets voor een ander te betekenen. Dit kan bijvoorbeeld door praktische ondersteuning te bieden, kennis te delen, iemand een schouder te geven om op uit te huilen of gewoon buiten onder de mensen te zijn. Dit versterkt en motiveert het gevoel van positieve emoties in ons leven. Het geven van sociale, emotionele, intellectuele en praktische ondersteuning zorgt ervoor dat we ons verbonden voelen, minder eenzaam zijn en versterken onze vastberadenheid en eigenwaarde. In tijden van onzekerheid zal het gevoel van eenzaamheid

Deel 1 - Omgaan met onzekerheid

December 2021 Sinds de uitbraak van Corona ervaren we een zekere mate van onzekerheid. Door een voortdurende toestroom aan verschillende soorten informatie, verdeelde meningen, beperkte vrijheid en veranderingen om ons heen zijn gevoelens van verlies, hulpeloosheid, frustraties en emotionele uitputting veel voorkomend. Een van de manieren waarop we met deze onzekerheid kunnen omgaan is het beperken waar we ons aan blootstellen en ons geruststellen terwijl we veilig proberen te blijven. Onszelf geruststellen gaat vaak samen met alcohol consumptie, lekker eten, roken, winkelen etc., dit zijn echter geen gezonde manieren om met onzekerheid om te gaan, zeker niet als dit overmatig of voor langere tijd gebeurt. Het ziet er naar uit dat Corona een lange termijn probleem is, waardoor we gezonde manieren moeten vinden om onszelf gerust te stellen. Wanneer je aan alternatieven denkt, vraag jezelf dan bijvoorbeeld eerst af wat o

Deel 2 - Grenzen stellen

November 2021 Wanneer we leren in te spelen op de behoeften van een ander of leren hoe we ons moeten gedragen door te kijken naar ongezonde grenzen van anderen in hun relaties, kan dit het lastig maken om onze grenzen te stellen. Mensen die niet gewend zijn dat je op assertieve wijze grenzen aangeeft kunnen hier negatief op reageren en je een angstig en/of schuldgevoel geven. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat het horen van grenzen ook nieuw voor anderen kan zijn die dit niet gewent zijn. Geef jezelf daarom de tijd om te oefenen. Geef anderen ook de tijd om zich aan te passen aan je nieuwe gedrag en verwachtingen. Als anderen vaak negatief blijven reageren dan zou er sprake van een ongezonde relatie kunnen zijn. Je negatieve emoties kloppen. Het is je recht om ze te uiten en iemand een verzoek te doen. Deze emoties geven aan dat er een grens overschreden is en dat je dit niet fijn vindt. Haal voor j

Deel 1 - Versterken van zelfreflectie en zelfbewustzijn

Oktober 2021 Het onderwerp van deze maand betreft grenzen. Grenzen zijn in elke soort relatie belangrijk, omdat ze helpen ons te beschermen. Wanneer we iemand vertrouwen en ons emotioneel sterk met iemand verbonden voelen dan laten we ze dichterbij komen en houden we anderen op afstand. Deze afstand, of hoe dichtbij iemand fysiek of emotioneel mag komen, verschilt per persoon, situatie en relatie. Zonder te weten wie we zijn, wat we voelen en wat we geloven is het moeilijk om grenzen aan anderen te stellen. Het versterken van zelfreflectie en zelfbewust zijn is daarom een noodzakelijke stap om gezonde grenzen naar anderen te kunnen stellen. Als eerste moet je je eigen gevoelens tijdens interacties leren herkennen en erkennen. Een voorbeeld: maken de opmerkingen van deze persoon me boos? Stilstaan en reflecteren op wat jij op dat moment voelt in plaats van wat anderen over jou denken en van je willen is hierin een bela

Ben je toe aan een verandering?

September 2021 Ervaar je de afgelopen maanden gevoelens van verdriet, het gevoel vast te zitten, een gebrek aan plezier en ben je continue moe? Lijken positieve emoties een verre herinnering? Ziet alles er moeilijk of onmogelijk uit? Ben je klaar voor een verandering als je je hierin kan vinden? De oefening van deze maand test je bereidheid en motivatie middels de volgende vragen: Zijn mijn gedachten en gedrag behulpzaam in mijn leven? Wat vind ik nu van mijn leven? Benoem de emotie en de intensiteit hiervan. Hoe zou ik mijn leven anders willen zien? Wat zou dat voor me betekenen als dat gebeurt? Bedenk hoe je je zou voelen, wat je zou denken, hoe je je zou gedragen en hoe je lichaam aanvoelt als het beeld van de vorige vragen uitkomt. Wat betekent het voor mij als de dingen hetzelfde blijven? Wegen de voordelen van de verandering tegen de nadelen op?

Gebruik imaginatie om op een positieve manier met stress om te gaan

Augustus 2021 Het inbeelden van catastrofes kunnen ervoor zorgen dat het gevoel van stress toeneemt. Het tegenovergestelde is echter ook waar: het inbeelden van succes helpt om stress te verminderen. Wanneer de stress toeneemt kan imaginatie behulpzaam zijn. Deze maand staan we stil bij hoe je deze strategie het beste kan gebruiken. Om imaginatie op een positieve manier te gebruiken is het van belang om een stille, afleidingsvrije ruimte op te zoeken en je een gedetailleerd beeld te vormen waarin je een activiteit doet die stress oproept. Doe dit langzaam en beeld je stap voor stap in hoe je de taak tot een succesvol einde brengt. Je kan je ook inbeelden dat je in een spannende situatie zit en dat je je gevoelens van angst overwint. Dit kan het zelfvertrouwen doen toenemen. Focus op de kleine details die gebruik maken van je zintuigen (let op wat je om je heen ziet, wat je ruikt, wat je op de achtergrond hoort, de kle

Moeten, moeten en moeten

Juli 2021 We hebben allemaal het heilig ‘moeten’, ‘ik moet vandaag het huishouden doen’, ‘ik moet anderen helpen, ook al ben ik moe..’Tijdens onze ontwikkeling en soms ook door onze eigen conclusies door bepaalde gebeurtenissen leren we dat dingen ‘moeten’. Deze regel zorgt ervoor dat we gaan voor een te hoog, onrealistisch doel waar we onszelf tegen afzetten. Het bevorderd onze innerlijke kritische denker. Wanneer we niet aan deze verwachting kunnen voldoen voelt het alsof we niet genoeg of iets fout hebben gedaan, of totaal gefaald hebben. Dit heeft impact op het zelfvertrouwen. Hoe pak je dit aan?Maak een lijst van alles dat je ‘moet’ en denk aan alle aspecten van je leven; thuis, werk, relaties, vrienden, je omgeving, het ouder zijn etc..Kies eerst voor de regels waar je je het meest voor schaamt of schuldig over voelt.Verken deze regels door de volgende vragen te beantwoorden:Zijn

Piekeren of zelfreflectie?

Juni 2021 Wanneer je reflecteert neem je de tijd om alle informatie te verzamelen die je op dat moment beschikbaar hebt. Je analyseert, interpreteert en concludeert dan op basis van feiten. Je herkent gemaakte fouten, bekijkt je successen en leert en bedenkt betere oplossingen of acties voor de toekomst. Het is realistisch analyseren van gebeurtenissen met als doel groei en het proactief oplossen van problemen. Piekeren gebeurt dagelijks en kan vergeleken worden met continue denken op de automatische piloot. We denken in feite aan een bepaald probleem, maken meerdere scenario’s in ons hoofd waarbij we vooral aan de ergste gevallen denken, vragen de mening van anderen en bekijken de informatie nog eens. Dit zorgt voor verwarring, gevoel van verlies van controle en het missen van focus. Het leidt ook tot uitstel, passiviteit en vermijding. We maken ons wijs dat het helpt om het onvermijdelijke te vermijden, maar eigenlijk

Een slechte dag - deel 2

Mei 2021 Vorige maand gaven we handvaten over hoe om te gaan met slechte dagen. Deze maand geven we aan wat je nog meer kan doen. Neem de tijd om bij jezelf stil te staan als je verschillende negatieve emoties voelt. Identificeer je emoties, benoem ze en kijk wat ze doen met je lichaam, gedachten en hoe dit je gedrag beïnvloed. Oordeel niet, benoem het gewoon, observeer en accepteer het voor wat het is. Realiseer dat negatieve emoties kunnen voorkomen en dat het onderdeel is van het mens zijn. Je kan het ervaren en voorbij laten gaan. Zoek emotionele steun en praat erover als je er behoefte aan hebt. Je kan er ook voor kiezen om aan anderen aan te geven dat je een slechte dag hebt en dat je ruimte nodig hebt. Doe energie op en ervaar positieve emoties van de door jou gekozen activiteiten die dag. Als dat niet helpt kun je ook proberen om bewust te denken aan positieve dingen die je de laatste tijd hebt ervaren of dingen

Een slechte dag - deel 1

April 2021 We hebben allemaal wel eens slechte dagen. Dagen waar het voelt alsof niets klopt. Dagen dat we ons verloren, somber en alleen voelen. Dagen dat we in bed zouden willen blijven omdat we te moe zijn en het niet meer aan kunnen. Wat kunnen we hier aan doen? Start de dag met tijd voor jezelf. Wees opmerkzaam bij het ontbijt en doe iets dat je energie en plezier geeft, zoals een wandeling, luisteren naar rustgevende muziek of op een rustige plek zitten. Mediteer, ontspan je spieren en doe oefeningen waarbij je diep moet ademhalen. Focus meer op hoe je je wilt voelen aan het einde van de dag in plaats van wat je nog te doen hebt. Kijk dan op je ‘to-do’ lijst van vandaag en maak de keuze om alleen de belangrijkste taken te doen. Besteed wat taken uit als dit nodig is. Splits elke taak in kleine stappen en spreid deze uit over de dag. Neem de tijd om elke kleine stap te doen. Besteed de dag door jezelf te verwennen

Wat te doen als je niet lekker in je vel zit en dingen niet goed voelen?

Maart 2021 Een conflict tussen onze overtuigingen, gedachtes, gedrag, emoties en waarnemingen wordt cognitieve dissonantie genoemd. Het zorgt voor gevoelens van ongemak en verdeeldheid, waardoor we direct van dit gevoel af willen komen, of in elk geval het gevoel willen verminderen. Van nature proberen we dit conflict te vermijden. Er zijn 2 belangrijke strategieën om je cognitieve dissonantie zo klein mogelijk te maken: Evalueer de behulpzaamheid van je gedrag. Bepaal of je gedrag inderdaad je overtuigingen ondersteunt of dat het bijdraagt aan de dissonantie die je ervaart. Ga voor beter passend, effectief gedrag. Daag je gedachten uit. Ga op zoek naar informatie die de tegenstrijdige gedachten verstoren of bevestigen. Nieuwe feiten (geen meningen of emoties) kunnen het ongemak dat je ervaart verminderen. Dit stelt je in staat op een rationele en realistische wijze je gedachten te evalueren, wat j

Accepteren van mijn zwakheden en gebreken

Februari 2021 Deze maand onderzoeken we de waarheid van de mythe over zelfacceptatie: “Het accepteren van mijn zwakheden en gebreken is alsof ik ze goed praat of mijn hoofd in het zand steek.” De waarheid is dat je met zelfacceptatie je tekortkomingen niet ontkent of negeert. Je zegt eigenlijk: “ik zie het, ik geef het toe, ik confronteer het en accepteer het voor wat het nu is. Wat ligt binnen mijn mogelijkheden om hier aan te doen?” Zelfacceptatie helpt je focus verplaatsen van gevoelens van jezelf niet goed genoeg voelen naar het nemen van acties, er beter mee leren omgaan, jezelf beschermen en meer doelen bereiken. Focus op je positieve en sterke kanten; analyseer de situatie en probeer er vanuit een andere hoek naar te kijken; zoek nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Bedenk welke oplossing het beste resultaat levert en ga er voor. Neem bewust het besluit om je alleen te richten

Burgers en frietjes

Januari 2021Zien die burger en frietjes er onweerstaanbaar uit? Ben je lekker aan het kauwen op je wortels en selderij terwijl het kwijl uit je mond druipt door de chocolade taart van je vriend(in)? Het is weer januari: tijd voor goede voornemens. Als je het nu al lastig vindt om je aan je nieuwe doelen te houden dan zijn de volgende 2 tips precies waar je naar op zoek bent.1) Laat de vijand niet binnen: de eerste noodzakelijke stap die je moet maken is je bewust worden van je triggers en/of zwakke plekken. Je kan immers niet confronteren wat je niet (h)erkent. Nadat je ze (h)erkent hebt moet je er voor zorgen dat je niet blootgesteld wordt aan verleidingen. Je hebt natuurlijk geen grip op de rest van de wereld, maar je hebt wel controle over wat je mee naar huis neemt. Je kan ook controle uitoefenen over de omgeving waar je jezelf aan blootstelt. Je bent minder geneigd je b

Kerst staat voor...

December 2020 Kerst staat voor sommige mensen in het teken van plezier, samenkomen en weer in contact komen met geliefden. Voor anderen kan dit een tijd zijn van eenzaamheid, stress, frustratie en conflicten. Hier zijn 3 zelfzorg tips die je kunnen helpen deze gevoelens te overwinnen: 1) Relax: Plan gedurende de dag een paar momenten waarin je alleen en ongestoord op een rustige plek zit zodat je naar je lichaam kan luisteren. Ontspan je spieren, haal diep adem en focus weer. Luister naar je lichaam en zorg voor je zelf. In je lichamelijke behoeften voorzien kan je door een veeleisende tijd heen helpen. 2) Maak ook tijd om sociaal te zijn: richt je op het gezellig samen zijn met anderen en het maken van fijne herinneringen in plaats van te veel bezig te zijn met de voorbereidingen voor de feestdagen. Breng tijd door met mensen die om je geven en neem contact op met ander

Assertief communiceren

November 2020 De feestdagen komen er weer aan. Het kan een intensieve en veeleisende tijd zijn, zeker wanneer mensen samenkomen. Deze maand staat in het teken van verbetering van assertieve communicatie. Drie manieren om het te verbeteren: 1) Erken de erkenner: als je partner/vriend(in) naar je heeft geluisterd of je heeft gesteund, erken dit dan. Bijvoorbeeld: “Bedankt dat je naar mijn geklaag over het werk hebt geluisterd. Ik waardeer het enorm dat je me steunt als ik van streek ben.” 2) Erken voordat je ‘nee’ zegt: Het is de assertieve, empathische en zachtere ‘nee’. Erken het gevoel/ de gedachten van de ander voordat je ergens ‘nee’ tegen zegt. Bijvoorbeeld: “ik weet dat je graag met het gezin op vakantie wilt volgende week, maar het is erg druk op het werk waardoor ik nu geen dagen vrij kan nemen.” 3) Erken en doe een verzoek: het assertief een verzoek doen terwijl je rekening met de ander houdt. Er

Thuis werken in coronatijd. Tips voor onderhouden van mentale conditie en balans werk/prive

Oktober 2020 Hou een ritme vast Hou een dagritme vast, zoals je gewend was om naar kantoor te gaan. Een wisselvallige manier van leven en werken, brengt onrust met zich mee. Voorbeelden van hoe je kan zorgen voor ritme zijn; in de ochtend een rondje wandelen of fietsen, daarna starten met een kerntaak die je energie geeft. Zorg dat je aan deze kerntaak werkt zonder storing van email of telefoon. Neem een lunchpauze, door weg te gaan achter je scherm en buiten een luchtje te scheppen. De tijd direct na de lunch is meer geschikt voor routine zaken en “doe-dingen”. Vanaf 15 uur zou je eventueel nog een wat moeilijker klus kunnen doen. Het is verstandig een ritme aan te houden van 1 à 1,5 uur inspanning en daarna 10 – 15 min. pauze zonder beeldscherm. Plan regelmatig pauzes De ervaring leert dat veel mensen thuis harder werken en te weinig pauze nemen. Het is niet gezond 8 uur vol continue achter het bee

Wees aardiger voor je zelf wanneer je negatieve emoties voelt

September 2020 Wanneer onze innerlijke criticus tegen ons praat veroordeelt het ons. Dit gebeurt vaak met extreem negatieve stellingen die negatieve emoties, zoals woede, verdriet, machteloosheid en hopeloosheid te weeg brengen. Wanneer we de negatieve emoties voelen blijft onze innerlijke pestkop ons veroordelen dat we ons zo voelen. Beeld je in dat iemand waarvan je houdt naar je toekomt en zegt ‘ik heb gefaald in mijn huwelijk. Ik voel me ellendig en alleen’. Zou je hem/haar kleineren? Straffen? Of Zou je naar ze luisteren en ze vertellen dat niemand perfect is? We zijn immers ook maar mensen. Zou je niet zeggen dat iedereen wel eens faalt, erge fouten maakt en zich soms alleen en droevig voelt? Zou je niet bij hun pijn stil staan en vragen wat je voor ze kan doen? Dat is compassie naar anderen. Oefening Doe het nu voor jez

Wat kan je doen als anderen helpen tijdens de crises je uitput?

Augustus 2020 Het begint bij communiceren en het kennen van je grenzen. Hou bij hoe je je voor, tijdens en na een gesprek voelt. Soms merk je dat het je te veel energie kost. Plan in dat geval je afspraken op momenten op de dag waar je het meeste energie hebt. Als je negatieve emoties opmerkt of merkt dat je op begint te raken dan is dit het teken dat je je grenzen hebt bereikt Het doorgaan met geven van emotionele ondersteuning zorgt er dan voor dat je over je grenzen heen gaat. Sluit het gesprek af en ga iets doen wat je energie geeft. Oefening Als je je voor een gesprek al moe of niet lekker voelt dan is het tijd om je grenzen aan te geven. Doe dit op een assertieve manier. Geef aan hoe je je voelt en, als je dit wilt, wanneer je hem/haar weer kan zien. Je kan bijvoorbeeld zeggen ‘ik voel me niet fit vandaag. Ik heb wat tijd voor mezelf nodig. Vind je het erg om morg

Hoe we eenzaamheid de baas blijven nu we ons meer afzonderen

Juli 2020 We voelen ons allemaal wel eens alleen, maar dit kan doordat we onszelf afzonderen door corona een stuk vaker voorkomen. Eenzaamheid is een subjectief gevoel. Wanneer we ons vaak eenzaam voelen kan dit effect hebben op onze mentale en fysieke gezondheid. Eenzaamheid zet onze waarnemingen in een ander daglicht. We kunnen dan denken dat de mensen om ons heen niets om ons geven, terwijl ze dit waarschijnlijk wel doen. Eenzaamheid zet onze waarnemingen in een ander daglicht Cognitieve vooroordelen zorgen ervoor dat we situaties op een negatievere manier zien, wat weer effect heeft op hoe we tegen onze relaties aankijken. Dit kan er voor zorgen dat we bang zijn om afgewezen te worden en ervoor kiezen om onszelf nog meer af te zonderen. We creëren dan meer afstand tot anderen en zijn erg terughoudend met het vragen van steun uit onze sociale omgeving wanneer we deze het h

Wat kan je doen als je je door corona angstig voelt?

Juni 2020 Veel mensen reageren angstig wanneer het op corona aankomt. Je onzeker voelen en je zorgen maken over het onbekende is beangstigend. ‘Wat als..’ gaat veel door ons hoofd en we denken constant aan het ergst mogelijke dat kan gebeuren, wat bijdraagt aan de stress van ons veranderde leven. Sommige mensen voelen zich uitgeput, boos, depressief, alleen, hulpeloos, machteloos, overweldigd en paniekerig. Leg de focus op waar je wel controle over hebt in plaats van waar je geen controle over hebt. Neem even een pauze van wat je aan het doen bent en richt je aandacht op waar je in die situatie wel controle over hebt. Bijvoorbeeld; je hebt geen controle over wat anderen doen, dit zelfde geldt voor het volgen van de voorzorgsmaatregelen. Je kan echter wel handschoenen aandoen of je handen grondig schoonmaken. Je kan ervoor kiezen om energie te steken in het maken, oplossen, veranderen, verzorgen o

Vind je het lastig om in slaap te vallen?

Mei 2020 Je zorgen maken over dingen, je dingen herinneren, terug denken aan de slechte momenten die gedurende de dag hebben plaatsgevonden of dingen die je nog moet doen vandaag kunnen slaapproblemen veroorzaken. Als ik vannacht weer niet slaap, dan kan ik morgen echt niet werken Negatieve gedachten over slaap kunnen het moeilijk maken om in slaap te vallen (bijvoorbeeld 'als ik vannacht weer niet slaap, dan kan ik morgen echt niet werken’). De vrees om niet in slaap te kunnen vallen veroorzaakt angst, welke lichamelijke spanningen laten toenemen. Het hart gaat dan sneller kloppen en de spieren spanningen aan. De lichamelijke ongemakken creëren zorgen, rusteloosheid en nog meer negatieve gedachten. Het kan dan lastig worden om te ontspannen en in slaap te vallen. Wat kun je doen om dit te verbeteren? Oefening Als eerste, als je meer dan 30 minuten wakker ben

Begin met het hebben van meer zelfcompassie in plaats van zelfkritiek

Maart 2020 Wat betekent zelfcompassie nou eigenlijk? Het begint met onszelf gerust te stellen dat het oké is om te falen, fouten te maken, pijnlijke emoties te ervaren en niet perfect te zijn, omdat we aan het einde van de dag ‘slechts’ mensen zijn. Herkennen, toegeven en accepteren dat onze zwakke en sterke kanten tegelijk kunnen bestaan en ons vormen tot wie we zijn. We accepteren dat we niet beter dan anderen hoeven te zijn om een goed gevoel te krijgen. We hoeven alleen onze echte ‘ik’ te zien, oprecht te zijn en onszelf te accepteren voor wie we zijn. We zijn allemaal mensen die het waard zijn om liefde, compassie en respect te krijgen. Erkennen dat moeilijkheden, falen en pijnlijke ervaringen onvermijdelijk zijn en bij het leven horen. Opmerkzaam zijn en emoties ervaren zoals ze zijn, zonder ze te onderdrukken of te ontkennen dat ze er zijn.

Start vandaag met zelfzorg oefeningen

Februari 2020 Zelfzorg helpt je wanneer je het moeilijk hebt. Dit kan doordat het je helpt om te gaan met stressoren waar je geen invloed op hebt. Ook helpt het tijdens gewone dagen, als onderdeel van het onderhouden van je welzijn. Door aan je behoeften en benodigdheden tegemoet te komen bouw je weerbaarheid en het vermogen om met stressvolle situaties om te gaan op. Om consistent met zelfzorg bezig te zijn is het van belang om het naar jou levensstijl, behoeften, benodigdheden en persoonlijkheid aan te passen. Je kan experimenteren met verschillende oefeningen/gedragingen om uit te zoeken wat, in verschillende situaties, het beste bij je past. Dit zijn een aantal voorbeelden van zelfzorg: bewegen; bijhouden van een schrift; nee zeggen tegen extra verantwoordelijkheden; kiezen voor comfortabele activiteiten, objecten, mensen, relaties, (het bezoeken van) plaatsen; jezelf toestaan te huilen; het nemen

Nieuwjaar voornemens

Januari 2020 In het nieuwe jaar hebben we vaak goede voornemens. Het probleem met deze voornemens is dat de doelen die we willen bereiken onrealistisch zijn Als je (te) hoge doelen en/of standaarden stelt en er naar streeft om deze te halen, dan gebruik je je gedrag en successen als maatstaaf voor je voortgang. Het onvermogen om je eigen (te) hoge doelen of standaarden te bereiken kan verscheidene gevolgen hebben zoals laag zelfvertrouwen, lage ‘zelf effectiviteit’, frustraties, stress, boosheid enzovoort. Je kan (te) hoog gezette doelen en standaarden herkennen aan formuleringen als ‘ik MOET mijn verkoopquota dit jaar halen’, ‘mijn keuken MOET schoon zijn’, ‘ik ZOU twee uur per dag MOETEN bewegen’ en ‘ik kan GEEN pauzes op het werk nemen’. Dit geldt ook voor ‘als.. dan..’ formuleringen, zoals ‘als ik dit jaar geen 20 kilo

Hoe je zeker je doelen kan behalen

December 2019 De maand december is de maand waarin we over het nieuwe jaar gaan nadenken en we ons afvragen wat we in het nieuwe jaar willen bereiken. Deze oefening helpt je om je doel wat makkelijker te bereiken... De factoren die je niet kan beïnvloeden hebben nog steeds een effect als je je doel wilt behalen. Er zijn veel factoren die een rol spelen en je kunnen beïnvloeden wanneer je een doel nastreeft. Aan sommige factoren kan je wat doen, zoals je gedrag, beslissingen en houding. Andere factoren zijn niet te beïnvloeden, zoals de reactie van anderen, voorkeuren en motivatie om mee te werken en deel te nemen (bijvoorbeeld carrière doelen), genetica, hormonen, lichamelijke reacties (bijvoorbeeld verlies van lichaamsgewicht) etc. De factoren die je niet kan beïnvloeden hebben nog steeds een effect als je je doel wilt behalen. Als je hier geen rekening mee houdt kan het een stuk langer

Hoe je geluk en tevredenheid in je leven kan verbeteren

November 2019 Het verwerven van gezonde gewoontes, verminderen of afleren van niet-helpende gedragingen en het formuleren van meer rationele en helpende gedachten kunnen je welzijn verbeteren. Deze oefening is een voorbeeld wat je kan doen om je tevredenheid en geluk in je leven te verbeteren... ‘Geluk hangt van ons zelf af’ – Aristotle Je kan beginnen om een diepere betekenis en doel te vinden- jaag je passies en doelen na en vindt een diepere betekenis in alles wat er gebeurd. Het hebben van een doelbewust leven kan voor meer geluk zorgen. Je kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen. Anderen gelukkig maken, het helpen of een verschil maken in iemand anders zijn leven zorgen ervoor dat we ons gelukkig en tevreden voelen. De impact die deze daden op anderen hebben zorgen ervoor dat we ons gewaardeerd en waardevol voelen. Vrijwilligerswerk geeft ons een gevoel van betekenis, wat ons een

Onderzoek wat het beste werkt om met je boosheid om te gaan

Oktober 2019 Wanneer boosheid niet gezond geuit wordt kan het vernietigend zijn. Zoek strategieën en manieren waarop je boosheid op een gezonde manier kan uitten; dit kan door te schrijven, zingen, kunst, hulp groepen, hardlopen, dansen, competitieve sporten, vechtssporten etc.. Denk aan effectief kalmerende activiteiten om je beter te voelen... Oefening Het zal je helpen om jezelf te uiten op een manier die niet agressief is naar anderen of jezelf, maar wel een uitlaatklep is voor de ervaren boosheid. Hand werk zoals tuinieren, ramen wassen, stofzuigen en dergelijke kunnen ook helpen. Door je te focussen op de taak waar je mee bezig bent en tegelijk lichamelijk bezig te zijn kunnen frustraties en boosheid afnemen. Je kan ook denken aan effectief kalmerende activiteiten om je beter te voelen, zoals het nemen van een lang bad, een massage, spelen met huisdier, strandwandeling maken en door te

Verzet je tegen je innerlijke pestkop

September 2019 Deze maand richten we ons op je innerlijke pestkop. Het kritische stemmetje in je hoofd doet alsof alles wat je bereikt hebt, je positieve eigenschappen, talenten, sterke kanten, waardes en capaciteiten niets zijn. Dit negatieve kritische stemmetje is vaak erg ‘aanwezig’ en zorgt meestal voor een dubbele standaard. Het zorgt er voor dat je dingen tegen jezelf zegt die je niet tegen anderen zal zeggen. Deze dubbele standaard kan je gebruiken als rode vlag. Laat dit het signaal zijn dat je innerlijke pestkop weer bezig is, zodat je deze tijdig kan stoppen. Hoe gebruik je dit? Wees je eigen beste vriend Oefening Schrijf op papier wat je over jezelf denkt. Lees het dan hardop voor en denk aan iemand waar je veel om geeft terwijl je het voor leest. Zeg je dezelfde dingen tegen een geliefde? Gebruik je dan de zelfde woorden en stem volume? D

Het geheime wapen om vergelijkingen met anderen te verminderen

Augustus 2019 Wanneer we niet tevreden zijn met bepaalde dingen in het leven, zoals bijvoorbeeld ons lichaam, hebben we de neiging om onszelf te vergelijken met anderen. Deze automatische vergelijking gebeurt vaak met anderen die ergens ‘beter’ in zijn. Deze vergelijkingen zorgen ervoor dat we ontevreden blijven, weinig zelfvertrouwen hebben en een negatief zelfbeeld behouden. De uitdaging van deze maand is het meer bewust worden en verleggen van je aandacht tijdens sociale aangelegenheden. Zie het als een klein experiment. Waardeer jezelf om wie je bent Waarom zou je deze oefening moeten doen? Voordeel 1: Het meer bewust worden van je aandacht en het verminderen van de gewoonte om jezelf met anderen te vergelijken. Voordeel 2: Het verleggen van je aandacht verder dan het fysieke en materiali

Geluk zoals vroeger...

Juli 2019 De oefening van deze maand staat in het teken van het nemen van een eerste stap naar jouw geluk. Cliënten geven vaak aan weer gelukkig te willen worden. Wanneer gevraagd wordt wat geluk voor hen betekent volgt er vaak een stilte en zeggen ze ‘Mmm.. je weet wel, gelukkig zoals vroeger’. We hebben een idee wat geluk is, maar hoe weten we wanneer we dit zijn? Wat betekent geluk voor jou? Iedereen is verschillend en wat jou gelukkig maakt hoeft de ander niet per se gelukkig te maken. Het eerste wat je daarom moet doen is uitzoeken wat geluk voor jou betekent. Maak het zo concreet en meetbaar mogelijk en schrijf je gedachten op. In de loop der tijd zou wat geluk voor jou betekent kunnen veranderen, daarom zou je dit eigenlijk vaker dan eens per jaar voor jezelf duidelijk moeten maken. Wat je in het verleden gelukkig maakte hoeft dan ook niet hetzelfde t

Ik mag er zijn

Juni 2019 Soms laten we wat anderen zeggen, doen, hoe ze zich voelen, wat ze denken en/of wat ze van ons verwachten zwaarder wegen dan wat we zelf willen doen, zeggen, voelen of nodig hebben. Soms verbergen we een deel van ons zelf of uiten we iets zo min mogelijk, zodat we op de achtergrond kunnen blijven functioneren waar het comfortabel en veilig is. Door dit te doen omarmen we niet wie we echt zijn. Probeer weer in contact te komen met dit (kleine) gedeelte van jezelf De uitdaging van deze maand is: bedenk en schrijf op wat jou geweldig en uniek maakt. Welke eigenschappen zijn de laatste tijd wat verborgen gebleven? Bijvoorbeeld: ben je avontuurlijk, maar uit je dit niet door de dagelijkse routine en verwachtingen? Bedenk wat je kan doen om een verborgen eigenschap na

Waar ben jij dankbaar voor?

Mei 2019 De oefening van deze maand staat in het teken van dankbaarheid. Wanneer je erover nadenkt is dankbaarheid best een raar begrip in het dagelijks leven. Negatieve dingen zoals klagen, je (overmatig) zorgen maken en zeuren gaan ons over het algemeen goed af, maar stil staan bij wat we hebben en dankbaar zijn? Niet echt. Natuurlijk bedanken we elkaar in de meeste gevallen wanneer iemand iets voor je doet of wanneer je iets krijgt, maar er wordt verder niet echt stilgestaan bij wat dit nou eigenlijk betekent. Wat betekent de hulp/gift nou eigenlijk? Hoe dankbaar ben je dat je iemand hebt waar je op kan rekenen wanneer dit nodig is? Hoe zou het leven er zonder deze dingen uitzien? Elke dag bijhouden van dingen waar we dankbaar voor zijn is bevorderlijk voor ons. We lopen als het ware rond zonder dat de omgeving of andere mensen om ons heen ons opvallen. We reflecteren niet

Boost je zelfvertrouwen

April 2019 Deze maand helpen we je om je zelfvertrouwen een boost te geven. Een gezonde mate van zelfvertrouwen bestaat uit een gebalanceerde en realistische evaluatie van alles dat met jou te maken heeft. Onderdelen hiervan zijn je bewustzijn, (h)erkenning en acceptatie van zowel je positieve als negatieve eigenschappen. Het uitdagen van gedachten over jezelf en het aanpassen van ongunstig gedrag naar gunstig gedrag dragen bij aan het verbeteren van je zelfvertrouwen. Echter, deze maand kijken we naar zelfvertrouwen op een andere manier. De uitdaging van deze maand start met het bewust worden van je behoeften en je zelf hierin voorzien. Schrijf voor jezelf eens op wat je momenteel nodig hebt. Denk hierbij aan emotionele steun, ontspanningstijd, overdragen van verantwoordelijkheid, momenten van alleen zijn, jezelf verwennen, een schoonheidsslaapje doen of  een hoger niveau wi

Zelfeffectiviteit

Maart 2019 Deze maand besteden we aandacht aan het verbeteren van je ‘self-efficacy’, in het Nederlands ook wel zelfeffectiviteit genoemd. Dit is het vertrouwen in je eigen bekwaamheid om met een bepaald gedrag tot een wenselijk resultaat te komen. Bandura (1997) stelde dat hoe gemotiveerd iemand is, hoe iemand zich voelt en welke acties iemand onderneemt afhangt van waar iemand in geloofd in plaats van hoe de situatie werkelijk is. Zelfeffectiviteit beïnvloed hoeveel moeite je doet en hoe gemotiveerd je bent. Ook volharding en toewijding aan het oplossen van problemen en hoe hier mee om gegaan wordt om doelen te bereiken worden door zelfeffectiviteit beïnvloed. Een belangrijke factor die het vertrouwen in je eigen bekwaamheid beïnvloed is het hebben van succes verhalen. Wanneer je de uitkomst van je gedrag als gunstig en succesvol ziet zal dit je vertrouwen in de bekwaamheid van dat gedrag verbeteren. Deze groei

Mijmeren

Februari 2019 Het dagelijks leven is vaak vol drukte en prikkels. De maand december is vaak vol van het halen van deadlines en afronden van belangrijke zaken voor het eind van het jaar. Daarna volgen de vaak drukke feestdagen. Januari staat weer in het teken van het opstarten van de nieuwe jaarcyclus. De moed kan je in de schoenen zakken; “moet dat nog allemaal gebeuren?”. Op werkplekken is minder gelegenheid je af te zonderen, de prikkels gaan door in de drukke kantoortuinen. Neem een moment voor jezelf op het werk en thuis om te mijmeren. Het liefst  door even buiten een rondje te lopen. Neem de tijd om voor je uit te staren. Je geest heeft dan de tijd om de indrukken en eigen gedachten te ordenen. Neem de tijd om voor je uit te staren Oefening: Wanneer je de neiging hebt dat mijmeren piekeren wordt? Hou je blik dan naar buiten en benoem wat je ziet. Een boo

Opruimen

December 2018 In de drukke maand december kan je hoofd vol zitten met alles wat we moeten en willen. Het vinden van rust zal niet altijd makkelijk zijn. Toch kan een rondje wandelen of fietsen wonderen doen. December kan ook een tijd zijn voor bezinning Er is veel over bekend dat 'ritmisch' bewegen lichaam en geest tot rust brengt. Tijdens het bewegen gaat je brein zaken ordenen en indrukken een plek geven. Je kan het zien als 'de boekenkast opruimen'. Wanneer we te weinig alleen zijn en veel in de drukte zitten van mensen en prikkels van televisie, telefoon, computer, krijg je te weinig rust om te herstellen van wat je hebt meegemaakt. December kan ook een tijd zijn van bezinning. Wat heb je het afgelopen jaar meegemaakt? Wat heb je hiervan geleerd? Hoe wil je het nieuwe jaar verder? Oefening: Zoek rust middels een stevige wandeling in de natuur Het helpt je

Versterken van zelfvertrouwen

November 2018 Je kan levenservaring hebben met regelmatig negatieve opmerkingen naar je. “Schiet op, waarom snap je dit niet, je bent lelijk,….”. Wanneer we dit van jongs af aan horen, gaan we er uiteindelijk in geloven. Daarnaast leven we in een tijd die het gevoel kan geven dat het “nooit genoeg is”, wat je inzet en prestatie ook is. Het kan altijd beter. Los van wat anderen zeggen kan je ook zelf je zelfvertrouwen onderuit halen, door de lat te hoog te leggen en niet snel tevreden te zijn met wat je doet. Een voortdurend negatief zelfoordeel is een energielek in je dagelijks leven Het nadeel van deze negatieve boodschappen is dat je ze op den duur gaat geloven. “Ja, inderdaad, ik ben niet oke, ik ben een vervelend, moeilijk mens…”. En met een te kritische negatieve blik naar je eigen gedrag gaat kijken. Een voortdurend negatief zelfoordeel is een energielek in je dagelijks

Wissel van seizoen, wissel van ritme

Oktober 2018 De herfst is aangebroken en dat betekent mooie gekleurde bladeren, truien die weer de kast uit mogen en toch maar die paraplu regelmatiger meenemen. Net zoals het seizoen wisselt, kan ons ritme ook wat aanpassen. Voor sommige mensen betekent dit dat hun ritme uit balans komt en misschien zelf in een zogeheten winterdip komen. Het is belangrijk om een ritme op te bouwen. Om dit te voorkomen en het nieuwe seizoen fris en gemotiveerd in te gaan kan onderstaand handvat je wellicht helpen. Het is belangrijk een ritme op te bouwen en dat kan door een nieuw week- of maandschema op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met: Zorg dat je vroeg op staat, hoe donker of koud het buiten ook is. Regelmaat helpt je lichaam sneller op gang te komen. Beweging helpt om je lekkerder in je vel te voelen en zorgt ervoor dat je minder snel geneigd bent op te bank te hang

Het wasmandprincipe

September 2018 De zomermaanden zijn langzaam plaats aan het maken voor een nieuw seizoen. Dit betekent dat de kinderen weer naar school gaan, misschien ben je zelf net terug van vakantie of komen je collega’s weer terug en breekt weer een nieuwe periode aan. Vaak zijn we weer opgeladen of proberen we de rust die we hebben tijdens de vakantie zo lang mogelijk vast te houden. Thuis of op werk beginnen de to-do-lijsten alweer op te stapelen en kan het zijn dat je niet meer weet waar je moet beginnen. Een handvat dat kan helpen de balans te behouden en goed prioriteiten te stellen is het wasmandprincipe. Het gaat hierbij om dat de to-do-lijst net als een wasmand altijd vol is en nooit leeg. Het streven naar een 'lege lijst' kan daarom beter gestopt worden. Hieronder lees je meer over het principe en tips om veel mogelijk voor elkaar te krijgen zonder het overzicht te verliezen.

Het is zomertijd

Augustus 2018 Het is zomertijd! Wellicht betekent dit zon, zee en strand voor je of misschien betekent dit wel doorwerken en inhalen van achtergebleven werk. Nu we zo een acht maanden verder zijn in het jaar, is dit een mooi moment om te reflecteren en stil te staan bij de zaken die wij belangrijk vinden. Want ben jij de beste versie van jezelf? En hoeveel invloed heb je daar eigenlijk op? Neem een rustig moment voor jezelf. Handvat Met dit mooie weer kun je onder het genot van de zon en een drankje stilstaan bij de volgende vragen. Het zal je helpen te reflecteren maar ook naar de toekomst te kijken. Dit kan je helpen weer richting te geven of veranderingen aan te brengen daar waar nodig. Want gezondheid en ons goed in ons vel voelen staan voorop! Hoe sterk is de ontwikkeling in mijn leven bepaald door mijn eigen invloed? Hoe sterk is de ontwikkeling in mi

Op weg naar ander werk

Juli 2018 Het is niet altijd makkelijk om een stap te zetten naar ander werk. Je weet wat je hebt, je weet niet wat je krijgt. Verder kan het zijn dat je door tegenslag of ziekte niet langer in staat bent je huidige baan te blijven doen. Voor de één is het een opluchting een stap te kunnen zetten naar een andere baan. Voor de ander een verwarrende, verdrietige tijd. Of een tijd van boosheid naar de werkgever die je ongewenst een andere kant op stuurt. Het vraagt moed om met jezelf aan de slag te gaan en te kijken wie je bent en waar je het beste tot je recht komt. Het vraagt moed om met jezelf aan de slag te gaan en te kijken wie je bent en waar je het beste tot je recht komt Het handvat is bedoeld om goed zicht te krijgen op je vaardigheden en kwaliteiten. En daarnaast goed te weten in wat voor werksituatie je het beste tot je recht komt. Deze punten zijn in de praktijk mins

Prijzenkast

Juni 2018 Iedereen kent wel momenten in zijn leven van succes of voldoening die je nooit vergeet. Het zijn momenten van “overwinning op jezelf”. Je leert jezelf van een onverwachte kant kennen. Deze momenten hebben vaak te maken met het krijgen van “meesterschap” over jezelf en je omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de trots van een klein kind wanneer het voor het eerst loopt. Of denk aan de eerste keer dat je alleen kon autorijden. Of aan de geboorte van je kinderen. Eigenlijk zou je deze momenten “prijzen” kunnen noemen die je middels eigen inspanning hebt bereikt. Net zoals een topsporter na jarenlang afzien en trainen een Olympische medaille wint. Het zijn momenten om nooit te vergeten. In de Nederlandse cultuur is het niet gebruikelijk om al te zeer te koop te lopen met eigen prestaties en “overwinningen”. Bescheidenheid siert de mens. Natuurlijk heeft bescheidenheid zijn goede kanten maar het is jammer dat hiermee so

Zoete en zure appels

Mei 2018 Als u zich rot voelt, gedraagt u zich anders dan wanneer u zich lekker voelt. Met andere woorden: hoe iemand zich voelt, is bepalend voor zijn gedrag in een bepaalde situatie. Over precies dezelfde situatie kunt u blijkbaar verschillende gevoelens hebben. De situatie zelf is daarvan niet de oorzaak. Wat dan wel? Ons denken. Gedachten veroorzaken gevoelens en gevoelens zijn bepalend voor ons gedrag. Wij denken snel en vaak onbewust. Door ervaringen, verwachtingen, normen en waarden, schiet er vaak van alles door u heen, zonder dat u daar bewust op let. Onze gedachten zijn lang niet altijd reëel. Omdat ze zo bepalend zijn voor hoe we ons voelen en gedragen, is het nuttig eens wat bewuster stil te staan bij onze gedachtegangen. Gedachten veroorzaken gevoelens en gevoelens zijn bepalend voor ons gedrag Stres

Het 'magische' uur

April 2018 Zag je dat? Daar vloog weer een dag voorbij. Hoe vaak we wel niet wensen dat er nog even tijd was om te kunnen genieten van het moment of om nog de laatste bezigheden af te maken. De tijd vliegt en dat komt niet altijd goed uit. De opdracht 'het magische uur' zou kunnen helpen om een klein moment voor jezelf in te calculeren en kan je laten inzien wat voor jou belangrijk is om aandacht te schenken. Ook kan het je op de lange termijn helpen prioriteiten te stellen, je bezig te houden met de zaken die je gelukkig maken en helpt je de tijd beter te benutten. Handvat Stel je hebt volgende week niet 168 uur ter beschikking, maar 169. Je kunt dit 'magische' extra uur inzetten wanneer je maar wilt en je kunt in dat uur doen wat je maar wilt. Je hoeft niemand te zien als je dat niet wilt, je hoeft niets te doen als je dat niet wilt en je hoeft je nergens schuldig over te voel

Energiebronnen en stressbronnen

Maart 2018 Teveel van iets is nooit goed! Hoe vaak we dit wel niet horen maar toch kunnen doorschieten in onze acties. Wanneer het op je werk druk is, de kinderen ziek thuis zijn en ouders je aandacht vragen, kan er een periode zijn waarin je meer geeft dan ontvangt. Wanneer je soms meer energie geeft dan ontvangt, hoeft daar niks mis mee te zijn. Het gaat erom dat je uiteindelijk weer toekomt aan je eigen rust. Zodat je lichaam en geest zich weer kunnen herstellen en je weer op adem kan komen. Een richtlijn is dat een mens zich 1,5 uur kan inspannen/concentreren en daarna pauze nodig heeft. Wanneer je hier niet aan toe komt en de draaglast langdurig hoger is dan de draagkracht, kun je spanningsklachten ontwikkelen. Zeker in tijden van zorgen zijn we geneigd minder aandacht te geven aan ontspanning en energie gevende bronnen. Hierdoor w

Luisteren naar gevoelens en behoeften

Februari 2018 Als je dorst hebt, geeft dat gevoel een behoefte aan vocht aan. Je voelt je weer prettig als je die behoefte bevredigt. Als je je moe voelt, geeft dat een behoefte aan rust of ontspanning aan. Je voelt je goed als je daarnaar luistert door te rusten of te ontspannen. Een bevredigde behoefte geeft een prettig gevoel, een onbevredigde behoefte geeft een vervelend gevoel. In dat licht kunnen we een overmaat aan stress – een vervelend gevoel! – zien als het directe gevolg van verwaarloosde, onvervulde behoeften. Om je goed te voelen en om stress de baas te blijven, is het dan ook van belang dat je je gevoelens leert herkennen, erkennen én ze leert verbinden met de erachter liggende behoefte. Alleen zo kun je die actie ondernemen die nodig is om je behoeften te vervullen (= je weer prettig te voelen). Je bent zélf verantwoordelijk voor die actie; een ander kan niet ruiken waaraan jij behoefte heb

Reflectie, luisteren naar jezelf

Januari 2018 Het begin van het nieuwe jaar kan een goed moment zijn voor bezinning. Hoe is mijn leven? Hoe wil ik ermee verder? Reflectie wil eigenlijk zeggen: luisteren naar jezelf. Kijken hoe je de gebeurtenis hebt ervaren en een plek kunt geven. In een intensief leven kunnen gebeurtenissen over elkaar buitelen en kan er nauwelijks ruimte zijn om stil te staan en zaken te verwerken. Regelmatige momenten van reflectie zijn een belangrijk voorbeeld van persoonlijk onderhoud. Vaak wordt gedacht dat het moeilijk is en dat het veel tijd kost. Het verwerken of een plek geven van gebeurtenissen kan als ingewikkeld psychologisch gebabbel of als vreemd worden ervaren. Toch is het niet anders dan bijvoorbeeld het troosten van een kind wanneer het gevallen is. We nemen het op schoot, geven het een aai over de bol, luisteren naar wat er gebeurd is en even later speelt het kind weer opgelucht verder. Op dezelfde manier kun

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TEST NU JE BALANS ONLINE
Hoe is jouw balans in werk en vrije tijd, inspanning en ontspanning?
Test: HOE VITAAL IS JE ORGANISATIE?
Een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel