Omgaan met frustratie - Balans & Impuls

Omgaan met frustratie

  • event 02-02-2024
  • schedule 16:00
  • timer 2 minuten

Frustratie kan door externe en interne factoren worden veroorzaakt. Deze maand zullen we het hebben over factoren die vaak frustraties veroorzaken en een paar manieren waarop je met de frustraties om kunt gaan.

  1. Onrealistische verwachtingen

Het stellen van onrealistische verwachtingen voor onszelf en/of anderen kan tot frustraties leiden, vooral wanneer de verwachtingen niet worden waargemaakt en/of wanneer onvoorziene situaties zich voordoen die tot tegenslagen leiden. Het herhaaldelijk ervaren van tegenslagen in het leven en relaties draagt ​​bij aan de opeenstapeling van frustratie en op de lange termijn kan het gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid opwekken.

  1. Gebrek aan controle

Wanneer externe factoren het bereiken van een doel beperken, veranderingen in de plannen veroorzaken of als andere mensen onze verzoeken weigeren, kan dit tot gevoelens van frustratie, angst en boosheid over de situatie leiden. In extreme gevallen kan frustratie escaleren tot hulpeloosheid en hopeloosheid doordat veel buiten onze controle ligt.

  1. Conflicterende waarden

Wanneer onze normen en waarden botsen met de waarden en normen van anderen in onze omgeving kan dit leiden tot frustratie en disbalans.

  1. Omgevingsfactoren

We kunnen beïnvloed worden door externe omstandigheden zoals lawaai, temperatuur, veel prikkels, drukte, het weer, te veel veranderingen in de omgeving of bij procedures van de organisatie/de werkvloer.

  1. Communicatieproblemen

Het verkeerd begrijpen van anderen of verschillende communicatiestijlen van mensen kunnen leiden tot problemen en frustraties op het werk of in persoonlijke relaties.

  1. Onzekerheid en stress

Mensen die behoefte hebben aan structuur, duidelijkheid, transparantie, zekerheid en het actief zoeken naar oplossingen zullen zich gefrustreerd voelen door onzekerheid en onduidelijkheid.  Dit kan leiden tot gevoelens van stress, twijfels en frustraties.

Wat kunnen we doen?

In eerste instantie is het belangrijk om de intensiteit van de emoties te verlagen. Erken de frustraties die je voelt. Let op de fysieke, emotionele- en gedragsreacties die zich voordoen als je je gefrustreerd voelt. Haal diep adem en ontspan je spieren om te kalmeren. Doe misschien een fysieke activiteit zoals joggen, yoga of wandelen in de natuur om je negatieve emoties positiever te kanaliseren. Door aandacht te besteden aan jouw omgeving kan je jouw gedachten opnieuw op het heden richten. Sommige mensen geven misschien de voorkeur aan creatieve activiteiten om hun gedachten en emoties te uiten. Denk bijvoorbeeld aan dansen, tekenen, een dagboek bijhouden, zingen enz. Als je rustiger bent kun je rationeler gaan nadenken. Denk over de situatie na. Wat veroorzaakte deze frustratie? Wat zijn de interne en externe factoren die op elkaar inwerkten? Wat kan je veranderen en hoe? Je kunt positieve self-talk proberen om je zelfeffectiviteit en motivatie te verhogen. Dat zou je helpen om met tegenslagen of obstakels om te gaan. Onderneem actie om te veranderen wat je kunt en laat de rest los. Vergeet daarbij niet de zelfzorg activiteiten te doen.

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel