Verder na de schok - Balans & Impuls

Verder na de schok

Inleiding

In sommige beroepen word je meer dan in andere geconfronteerd met menselijk leed. Reddingswerkers, artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel, militairen, politiemannen en vrouwen en brandweermannen en vrouwen zijn hier voorbeelden van. Het is je taak om juist in noodsituaties mensen bij te staan en te zorgen voor veiligheid en het (vergroten van) overlevingskansen.
Het werk is dankbaar wanneer je van betekenis kunt zijn en je daadwerkelijk kunt zorgen voor veiligheid en het redden van mensenlevens. Je wordt echter ook meer dan in andere beroepen geconfronteerd met de harde kant van het leven. Je maakt van nabij mee dat leven kwetsbaar is en ‘zomaar’ kan eindigen. Ook kun je te maken krijgen met heftige emotionele reacties van pijn, verdriet, woede van de mensen die je juist wilt bijstaan om te helpen.
Vaak wordt gedacht dat hoe meer je meemaakt, des te beter je er tegen kan. Er zijn echter aanwijzingen dat het regelmatig bloot staan aan gevaarlijke situaties en ernstig lijden van mensen zorgt voor emotionele slijtage. Denk daarbij aan het gezegde: ‘Het is de gestage druppel die de steen uitholt’. Je kunt dit merken aan het feit dat je minder kunt hebben en eerder van slag bent na ingrijpende gebeurtenissen. Andersom kan het ook zijn dat je murw en onverschillig wordt.

Wat houdt dit traject in?

Het traject wat Balans & Impuls heeft ontwikkeld, is bedoeld voor mensen die last hebben van een ingrijpende gebeurtenis bijvoorbeeld door voortdurend terugkerende herinneringen (of dromen) hierover. Klachten als vermoeidheid, prikkelbaarheid en concentratieverlies komen dan veel voor. Soms proberen mensen bepaalde situaties te vermijden die aan de gebeurtenis doen denken. Deze psychische klachten kunnen ook leiden tot relatieproblemen en problemen op het werk.
In het traject wordt doelgericht gewerkt aan herstel van de psychische klachten en verwerking van de gebeurtenis(sen). Het traject verloopt in een aantal fasen:
• diagnose en plan van aanpak
• herstel van de klachten, (her)vinden van een persoonlijk evenwicht
• verwerken van de ingrijpende gebeurtenis
• (opnieuw) oppakken van levenstaken en verantwoordelijkheden

Er wordt op praktische wijze gewerkt aan herstel waarin gebruik wordt gemaakt van gesprek, oefeningen en spel. Verder krijg je informatie en uitleg over het ontstaan, de invloed en de behandelwijze van deze klachten. De manier van verwerking wordt in onderling overleg gekozen. Je kunt daarbij denken aan schrijfopdrachten, EMDR of spel. De vooruitgang van het traject wordt gemeten met behulp van vragenlijsten naar psychische klachten. De omgeving, zowel de werk- als de privésituatie, wordt zoveel mogelijk betrokken bij het traject. Samen wordt bekeken wat je thuis en op het werk nodig hebt om weer gezond en energiek te kunnen functioneren.

Doel van het traject

Het doel van dit traject is het werken aan herstel van de klachten en (opnieuw) oppakken van levenstaken en verantwoordelijkheden. Wanneer er sprake is van ziekteverzuim wordt toegewerkt naar reïntegratie in het werk. Het is daarbij de insteek dat zowel werknemer als werkgever van het ziekteverzuim leren.

Werkwijze

Intake/Diagnostiek
Een medewerker kan allereerst een kosteloos kennismakingsgesprek krijgen. Op basis daarvan wordt een offerte verzonden. Zodra de bevestiging van de offerte is ontvangen, krijgt de medewerker een uitnodiging voor de start van de intake. Deze bestaat uit een gesprek van 1,5 uur en het invullen van enkele persoonlijkheidsvragenlijsten. Op basis van deze informatie komt de psycholoog binnen 1,5 week met een diagnostiekverslag en een advies betreffende herstel en reïntegratie. De bedrijfsarts ontvangt bij instemming van de medewerker een kopie van deze informatie. In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie.

Sessies
Het traject start met een adviesgesprek op basis van de intake/diagnostiek. Wanneer het gaat om een éénmalige ingrijpende gebeurtenis en er nog geen sprake is van ziekteverzuim, leert de praktijk dat er maximaal 10 coaching sessies geboden worden. Bij een opeenstapeling van meerdere ingrijpende gebeurtenissen en wanneer er sprake is van (gedeeltelijk) ziekteverzuim zijn er ongeveer 15 sessies nodig. Daarnaast worden uren gereserveerd voor intake/diagnostiek en advisering en overleg.
Het traject wordt afgerond wanneer de medewerker weer optimaal functioneert in de werk- en privésituatie.

Advies/overleg
Tijdens de persoonlijke training vindt twee keer een overleg plaats met alle betrokkenen (leidinggevende, bedrijfsarts, personeelsfunctionaris, betreffende medewerker, psycholoog van Balans & Impuls). Het overleg vindt naar keuze online of op een locatie van Balans & Impuls plaats. Het centrale doel van dit overleg is samen te werken aan herstel en arbeidsreïntegratie/of versterken van een effectief functioneren van de medewerker. In het overleg wordt besproken wat zowel de medewerker als de werksituatie kan leren en worden adviezen gegeven die herstel en reïntegratie/of versterken van een effectief functioneren bevorderen. Balans & Impuls heeft zowel aandacht voor de belangen van werkgever als medewerker.

Kosten en wijze van betaling

Op grond van het gratis kennismakingsgesprek stelt Balans & Impuls een offerte op. Na ontvangst van een ondertekende kopie daarvan gaat de coaching van start. Balans & Impuls stuurt een factuur na bevestiging van de offerte. De betalingstermijn is twee weken.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel