Pak stress aan met een troubleshooter - Balans & Impuls

Troubleshooter

Waarom een troubleshooter?

Ken je dat? Je doet zo ontzettend je best maar hoe je het ook probeert; het blijft voelen alsof je water naar de zee draagt! Lijkt het ene probleem opgelost dan dient er zich wel een volgende aan. Had je maar een paar extra handen en bestond een dag maar uit 30 uur in plaats van 24….dan zou het heus wel lukken. Maar ja, toverstokjes zijn nog steeds niet in de handel. Daar is het waar de troubleshooter om de hoek komt kijken.

Balans & Impuls Intensief wil het praten en doen verenigen in één praktisch ingestelde troubleshooter. De troubleshooter is een HBO-social worker. De troubleshooter kent de sociale kaart als geen ander en weet door (levens- en werk-)ervaring met creativiteit en het echt luisteren naar de behoefte van de klant te komen tot een oplossing op maat. De troubleshooter zet zich in om stressbronnen aan te pakken en te zorgen voor orde en structuur op prive en/of werkgebied.

De rol van troubleshooter is nieuw en is ontwikkeld op basis van behoefte van klanten en opdrachtgevers aan praktische en daadkrachtige hulp in de thuis en/of werksituatie. De functie is het best te vergelijking met de combinatie van de rollen; coach/trainer, huishoudelijke hulp, gespecialiseerde gezinsbegeleider en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

De troubleshooter richt zich op multi-problem situaties, waarbij de problemen en stressbronnen in de privé en/of werksfeer zo groot zijn, dat de (arbeids)belastbaarheid ernstig is verminderd. Voorbeelden van problematiek waar de troubleshooter zich bezig mee houdt zijn; psychiatrische problematiek, schulden, verwaarlozing, opvoedingsproblemen, relatieproblemen.

Binnen het team van Balans & Impuls werkt de troubleshooter samen met psychologen waarbij het doel is het welzijn van de klant in zijn geheel op een hoger plan te brengen. Deze werkwijze is tot op heden uniek in Nederland. De ervaring leert dat deze aanpak bij met name multi-problem situaties goede resultaten biedt.

Doelstelling

Doel van de troubleshooting is het praktisch aanpakken van bronnen van tegenslag en stress, welke een vitaal dagelijks functioneren ernstig belemmeren. Er wordt uiteindelijk toegewerkt naar een situatie van overzicht, rust en structuur. Denk aan problematiek op gebied van relatie, opvoeding, het huishouden, financiën, communicatie met overheidsinstanties, werkgevers.

Voorbeelden van activiteiten van de troubleshooter zijn:
• Scheppen van orde en structuur in het huishouden van de klant, partner en zijn gezin;
• Scheppen van orde en structuur in de financiën en administratie van de klant en zijn gezin;
• Zorg dragen voor een goede onderlinge omgang en communicatie tussen de klant zijn partner en kinderen;
• Op praktische wijze bieden van opvoedingsondersteuning door voorbeeldgedrag, scheppen van orde en spelregels;
• Versterken van het sociale netwerk en sociale steun;
• Onderhouden van contacten en zorg dragen voor effectieve samenwerking tussen verschillende betrokken hulpverleners rond het gezin.

De troubleshooter zet zich op praktische en daadkrachtige wijze in om structuur, orde en een goede onderling omgang te scheppen in de leefsituatie van de klant. De nadruk ligt op ‘samen problemen aanpakken’. De troubleshooter zet zich bij aanvang zeer directief in, maar zal naarmate de klant en zijn partner gegroeid zijn in eigen probleemoplossend vermogen op de achtergrond treden.

Intake

Zodra de bevestiging van de offerte is ontvangen, krijgt de cliënt een uitnodiging voor de de intake. Deze bestaat uit een gesprek van 1,5 uur en het invullen van vragenlijsten. Op basis van deze informatie komt de troubleshooter binnen 1,5 week met voorstel tot plan van aanpak. In overleg met de cliënt ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie.

Begeleiding

Op basis van de intake wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden heldere doelen en resultaten beschreven. Daarin is ook zichtbaar wat verwacht mag worden van de inspanningen van de klant en de troubleshooter. Afhankelijk van de problematiek zal de frequentie en duur van de begeleiding per traject kunnen variëren. Samen met de cliënt zal ieder consult bepaald worden waar de prioriteit ligt. Op basis daarvan zal de invulling van het consult vorm krijgen. In situaties van ernstige problematiek en crises is de troubleshooter in staat direct en ad hoc in te springen. Echter zodra de crises is geluwd, wordt planmatig en gestructureerd aan doelen gewerkt.

Advies/overleg

Voorafgaand aan de inzet van de troubleshooter vindt afstemming plaats over het doel en gewenste resultaat van het troubleshoot-traject. Afhankelijk van de duur, de intensiteit en de hoeveelheid betrokkenen bij het traject kan een of meerdere malen een ronde-tafel-overleg worden georganiseerd teneinde alle relevante betrokkenen te informeren, de gevaren koers onder de loep te nemen en/of desgewenst aan te passen. Verder vindt aan het eind van het traject een evaluerend coachingsoverleg plaats.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-392 22 61 of ons mailen.

Aanmelden
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel