Klantevaluatie rapport Balans & Impuls: keurmerk Basis GGZ

Klantenevaluatie rapport

Keurmerk Basis GGZ 2023

Balans & Impuls heeft het Keurmerk Basis GGZ ontvangen van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Dit keurmerk is een kenmerk voor de kwaliteit in de zorg. Met het keurmerk laten wij zien dat wij ons extra inspannen om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden.
Onderdeel hiervan is dat er continu verbetering plaats vindt op basis van de uitslagen van een cliënttevredenheidsonderzoek. Aan het einde van de behandeling wordt aan elke cliënt gevraagd de CQI (Consumer Quality Index) in te vullen. De CQI zorgt voor transparantie; het geeft inzage in onze prestaties, klant ervaringen en verbeterpunten. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt dan ook een verbeterplan opgesteld om de kwaliteit te blijven verbeteren. Cliënten geven hun behandeling bij Balans & Impuls op dit moment gemiddeld een rapportcijfer 8,1. Daarnaast wordt voor de bejegening een 9,7 gegeven, de mate waarin samen beslist wordt een 8,9, de uitvoering van de behandeling een 8,5 en de informatie over de behandeling een 8,6.

Dit betekent dat cliënten uitermate tevreden zijn met de manier waarop wij hen benaderen. Het laat ook zien dat cliënten in sterke mate tevreden zijn met de uitvoering van onze behandeling en dat er veel ruimte is om samen te beslissen. Tevens wordt onze manier van informeren op prijs gesteld. Het maakt dat cliënten een prettige algehele ervaring met ons hebben als zorgverleners.

Keurmerkwijzer

Naast deze keurmerk meting, heeft Balans & Impuls een eigen evaluatiemeting en effectstudie.

 
 
 

Klantenevaluatie rapport Balans en Impuls 2022-2023

Gemiddelde tevredenheid over (cijfer 1-10)

  • Gebruiksaanwijzing 8,1
  • Omgang stresssignalen 7,2
  • Zelfzorg 7,7
  • Reflectie 8
  • Resetten 7,8
  • Zingeving 7,7
  • Steun hulpverlener 8,7
  • Steun groep (indien van toepassing) 6,4
  • Kwaliteit hulpverlener 8,6
  • Service secretariaat 7,5

 

Meer info? Mail ons!
INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Boordevol nieuws en events!
Verschijnt 4x per jaar
TESTEN EN CHECKLISTS
een vitaliteits-checklist voor managers en medewerkers
Wilt u inzicht krijgen in mentale gezondheid, de stand van stress en energiebronnen en levenstaken in het privéleven?
BALANS & iMPULS PODCAST
Balans & Impuls podcast luistreen op Spotify
Luister nu naar daar de podcast van Balans & Impuls op Spotify
TRAFFIC LIGHT TOOL APP
traffic light tool is een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Een app voor mensen met veeleisend werk en privéleven
Website laten maken door Dotsimpel